dd/mm/yyyy

Lai Châu: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là cựu chiến binh

Sáng 25/10, Hội CCB tỉnh Lai Châu phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức huấn đào tạo nghề lao động nông thôn cho CCB…

Cựu chiến binh Lai Châu sôi nổi tham gia đào tạo nghề

Hội nghị đào tạo nghề cho cựu chiến binh nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội vựu chiến binh các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững.

Lai Châu: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Ảnh 1.

Hội nghị đào tạo nghề cho lao động nông thôn có160 hội viên Hội Cựu chiến binh nông thôn các xã, thị trấn trong tỉnh Lai Châu. Ảnh Bảo Anh

Hội nghị diễn ra trong vòng 1 ngày, các đại biểu được cung cấp các kiến thức cơ bản về một số chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lai Châu trong nông nghiệp, nông thôn.

Vị trí, vai trò của lao động nông thôn trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát triển nông thôn theo chuỗi giá trị, nâng cao trình độ công nghệ. Chương trình OCOP và vị thế cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Lai Châu: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Ảnh 2.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thực trạng, giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Việt Nam và tỉnh Lai Châu hiện nay. Ảnh Bảo Anh

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe kết quả công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn từ khi có Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ đến nay và định hướng công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 ở Việt Nam và tỉnh Lai Châu.


Bảo Anh