dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Sơn La: Đào tạo nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành tập huấn viên

Hội Nông dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị đào tạo nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành tập huấn viên về phát triển kinh tế năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 387-KH/HNDT ngày 14 tháng 1 năm 2022 về việc đào tạo nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thành tập huấn viên về phát triển kinh tế năm 2022, từ ngày 6/4 đến ngày 13/4, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức 3 lớp đào tạo chuyên sâu về cây xoài, cây mận hậu, cây nhãn cho 30 học viên là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi về 3 loại cây trên.

Hội Nông dân Sơn La: Đào tạo nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành tập huấn viên - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đào tạo nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành tập huấn viên về phát triển kinh tế năm 2022. Ảnh: Thanh Huy.

Theo đó, đợt 1 tổ chức thành 3 lớp đào tạo cho 3 cây xoài, mận hậu, nhãn (3 đợt đào tạo, mỗi đợt 2 ngày, 1 ngày học lý thuyết, 1 ngày học thực hành tại vườn), mỗi cây tập huấn đào tạo 10 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tham gia Hội nghị đào tạo nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành tập huấn viên về phát triển kinh tế năm 2022, các học viên đến từ các huyện, thành phố: Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu và thành phố Sơn La. 

Hội Nông dân Sơn La: Đào tạo nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành tập huấn viên - Ảnh 2.

Các học viên đi thực tế cơ sở. Ảnh: Thanh Huy.

Các học viên tham gia Hội nghị đào tạo này là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu ở cơ sở; cán bộ quản lý các HTX trồng cây ăn quả về 3 loại cây trên; là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân...

Mục tiêu của Hội nghị này nhằm đào tạo các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành các tập huấn viên được trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh, cải tạo giống cây ăn quả gồm: Xoài, mận hậu, nhãn; kế hoạch sản xuất, bồi dưỡng kiến thức về thị trường, biết áp dụng khoa học kỹ thuật mới và công nghệ thông tin vào sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Hội Nông dân Sơn La: Đào tạo nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành tập huấn viên - Ảnh 3.

Sau Hội nghị đào tạo, các học viên sẽ nắm được kỹ thuật chăm sóc cây mận giai đoạn ra hoa, đậu quả, phòng trừ sâu bệnh hại, quản lý vườn cây. Ảnh: Thanh Huy.

Nội dung Hội nghị đào tạo về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh cải tạo giống xoài tượng da xanh, mận hậu, nhãn theo hướng hữu cơ. Cụ thể: Các học viên sẽ được trang bị kỹ thuật chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho xoài, mận hậu, nhãn giai đoạn ra hoa, đậu quả, phòng trừ sâu bệnh hại; kỹ thuật bao trái cây; kỹ thuật quản lý vườn cây đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, thiết kế vườn; kỹ thuật bón phân; kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản, đóng gói, tiêu thụ sản phẩm...

Sau đào tạo, các học viên có kỹ năng truyền đạt, phổ biến kiến thức trong sản xuất cây ăn quả theo hướng chuyên canh, tập trung, bền vững, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, biết áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới để tăng năng suất, chất lượng, giá trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người trồng cây ăn quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.Tuệ Linh