dd/mm/yyyy

Giải bài toán thiếu giáo viên tiếng anh và tin học ở Sìn Hồ

Giải bài toán thiếu giáo viên tiếng anh và tin học, ngành giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ, Lai Châu đã thực hiện một số giải pháp trước mắt, sẵn sàng bước vào năm học mới…

Clip: Ngành giáo dục và đào tạo Sìn Hồ (Lai Châu) giải bài toán thiếu giáo viên tiếng anh và tin học.

Bảo Anh