dd/mm/yyyy

Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La

Ngày 16/3, Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Clip: Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công đại hội


Công đoàn cơ sở Hội Nông dân chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La có 24 đoàn viên, sinh hoạt tại 4 tổ Công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh, tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên công đoàn. Giáo dục đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, Điều lệ của Công đoàn Việt Nam.

Với chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCC-VC và người lao động, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức công đoàn do vậy các CĐCS đã tham gia có hiệu quả các Hội đồng của cơ quan, đơn vị, tham gia với Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện chính sách với CBCC-VC, người lao động đảm bảo công khai, công bằng trong mọi lĩnh vực.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 2.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Trong nhiệm kỳ, cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh đã tham gia đóng góp, ủng hộ: Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ nhân đạo và bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam, Quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền: 5,4 triệu đồng; Quỹ xã hội Liên đoàn lao động tỉnh số tiền: 5,5 triệu đồng; Quỹ khuyến học Công đoàn Viên chức tỉnh và Quỹ khuyến học cơ quan 15 triệu đồng; vận động cán bộ, đoàn viên đóng góp xây dựng quỹ tham quan học tập 150.000đ/người/tháng trong nhiệm kỳ qua được tổng số 189 triệu đồng.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, trong nhiệm kỳ đã tổ chức biểu dương khen thưởng con cán bộ CC,VC đạt thành tích trong học tập là: 68 lượt cháu với tổng số tiền 11,6 triệu đồng; tổ chức trao quà tết thiếu nhi 1.6 và tết Trung thu cho các cháu với số tiền là: 24,1 triệu đồng. 2023 đề ra, nhiệm vụ này so với nhiệm vụ Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2018 được thực hiện rất tốt.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 3.

Ông Cầm Văn Minh, phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Hàng năm, BCH Công đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên hưởng ứng tham gia thực hiện, kết quả: 100% đoàn viên đăng ký và đạt lao động tiên tiến trở lên; 100 đoàn viên không mắc tệ nạn xã hội; 100% đoàn viên có bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm; 100 hộ gia đình đoàn viên đạt “Gia đình văn hóa”, và đạt “Cơ quan văn hóa”; Ủng hộ các quỹ đạt 100% so với chỉ tiêu giao. Các phong trào bề nổi như giao lưu văn nghệ, thi đấu cầu lông, tham gia 02 giải bóng chuyền hơi do Cụm thi đua số 03; 01 giải giao lưu cầu lông, bóng chuyền hơi với Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ và Ban Tổ chức tỉnh ủy trong các dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm ngày thành lập của Hội... đã thu hút được đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia, các hoạt động đã thực sự góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khoẻ và tình đoàn kết giữa các CBCC-VC và đoàn viên.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 4.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Trong nhiệm kỳ qua đã có 03 tập thể, 18 lượt cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương HND Việt Nam; 02 cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, 01 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 12 lượt tập thể, 19 lượt cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Đặc biệt năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã được trao tặng “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Cờ “Đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2022” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng. So với chỉ tiêu Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra, chỉ tiêu này đạt và vượt 100%.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 6.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 7.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 8.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Hội Nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Lò Thị Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Sơn La đánh giá cao công tác hoạt động của Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCC-VC và người lao động.

Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, nâng cao nhận thức của đoàn viên, giữ vững lập trường cách mạng, năm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 9.

Bà Lò Thị Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Sơn La đề nghị, trong thời gian tới Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát huy dân chủ trong hoạt động công đoàn, tạo điều kiện cho các tổ công đoàn, đoàn viên công đoàn được tham gia đóng góp ý kiến trong các hoạt động công đoàn; Ban chấp hành công đoàn cần tôn trọng, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của tổ công đoàn, đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, nội dung phát động thi đua phải thiết thực, phù hợp tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn được giao của cơ quan.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 10.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 11.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCC-VC và người lao động. Ảnh: Văn Ngọc

Duy trì sinh hoạt công đoàn, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính hấp dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Mỗi tổ công đoàn cần chủ động, tích cực phối hợp chuyên môn, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức hoạt động đảm bảo thiết thực, phù hợp. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên; chăm lo, thăm hỏi kịp thời đoàn viên khi ốm đau hoặc khi gặp khó khăn, hoạn nạn; động viên đoàn viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt phong trào văn nghệ, thể thao; vận động đoàn viên thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 12.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức thành công đại hội - Ảnh 13.

Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3, đồng chí Quàng Thị Hương, Trưởng ban xây dựng Hội nông dân tỉnh Sơn La được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Văn Ngọc