dd/mm/yyyy

Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới từ nhóm nòng cốt

Với phương châm người dân là chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã hướng dẫn thành lập nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới đến từng thôn.
Người dân tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn
Nhóm nòng cốt đã vận động người dân hiến đất là đường nông thôn mới

Xác định việc xây dựng các nhóm nòng cốt có vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, Ban Thường trực MTTQ các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã lựa chọn những người có uy tín, tâm huyết, am hiểu pháp luật, có khả năng tuyên truyền, thuyết phục và tinh thần trách nhiệm cao tại địa bàn mỗi khu dân cư để thành lập nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới.

Mỗi nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới được hình thành từ 10 đến 13 thành viên, bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, các hội đoàn thể như: Phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, nông dân, người cao tuổi... Qua hoạt động các nhóm nòng cốt đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới.

Năm 2013, MTTQ huyện Yên Lạc đã triển khai thí điểm xây dựng nhóm nòng cốt tại 3 xã điểm Liên Châu, Nguyệt Đức, Yên Đồng. Tại các địa phương trên nhóm nòng cốt đã phát huy vai trò “đầu tàu” trong việc tuyên truyền, tổ chức vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thấy được tầm quan trọng, vai trò chủ thể của người dân từ đó phát huy nội lực của cộng đồng cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, ở 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã thành lập được 146 nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Với sự góp sức tích cực của nhóm nòng cốt, việc xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Lạc đã thu được những kết quả tích cực. Toàn huyện đã huy động nhân dân hiến trên 78 nghìn m2 đất, hơn 40 nghìn ngày công lao động, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng trường học và các khu trung tâm văn hóa...

Tại huyện Lập Thạch, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng đã hướng dẫn cụ thể đến từng địa phương, thành lập nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Lấy sức dân để xây dựng cho dân”, thông qua hoạt động của 214 nhóm nòng cốt đã tổ chức được gần 5.000 cuộc tuyên truyền pháp luật với trên 200 nghìn lượt người dân tham dự, vận động trên hơn 35 nghìn hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự tại khi dân cư qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong việc huy động người dân góp công, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, các nhóm nòng cốt đã tuyên truyên vận động bà con các xã trên địa bàn hiến trên 30 nghìn m2 đất, hàng chục nghìn ngày công lao động và trên 30 tỷ đồng xây mới và sửa chữa được gần 200 nhà văn hóa thôn.

Đặc biệt phong trào vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mở rộng nhà văn hóa tạo được sự lan tỏa rộng khắp và hưởng ứng của đông đảo người dân. Tại huyện Sông Lô, đã có 1.134 hộ gia đình hiến được 30.789m2 đất; chuyển dịch 954 m2 tường rào và 12 nghìn ngày công lao động. Huyện Bình Xuyên, trong 5 năm xây dựng NTM đã vận động nhân dân hiến 42.182m2 đất, góp hơn 24 nghìn ngày công lao động cho chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Từ thành công của các nhóm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới đây , Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm nòng cốt, qua đó vận động nhân dân tích cực hưởng ứng hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trung Hiếu (ĐĐK)