dd/mm/yyyy

Clip ngư dân Quảng Bình chia sẻ về chuyến biển để đời giữa Biển Đông bắt gọn luồng cá nục khổng lồ 250 tấn

Lần đầu tiên trong đời, ngư dân Phạm Tuyển (ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) bắt gặp luồng cá nục khổng lồ giữa Biển Đông, thu về 2,4 tỷ đồng. Ngư dân Phạm Tuyển là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".

Video ngư dân xuất sắc chia sẻ về chuyến biển để đời giữa Biển Đông bắt gọn luồng cá nục khổng lồ 250 tấn, thu 2,4 tỷ đồng

Trần Anh