dd/mm/yyyy

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng Cảng hàng không Lai Châu

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa giao UBND tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện dự án đầu tư Cảng hàng không Lai Châu với phương thức PPP...

Dự án Cảng hàng không Lai Châu có vai trò quan trọng phát triển KT – XH

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lai Châu theo phương thức PPP.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lai Châu theo phương thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Lai Châu chủ động nghiên cứu, đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và khả năng huy động nguồn vốn đầu tư Cảng hàng không Lai Châu.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng Cảng hàng không nghìn tỷ ở Lai Châu - Ảnh 1.

Dự án Cảng hàng không Lai Châu là động lực quan trọng của tỉnh Lai Châu cần đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu.

Sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, UBND tỉnh Lai Châu thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao UBND tỉnh Lai Châu là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án đầu tư Cảng hàng không Lai Châu với phương thức PPP theo đúng quy định.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét với các chỉ tiêu định hướng đến giai đoạn 2030 xây dựng Cảng hàng không tại Thị trấn Tân Uyên, tỉnh Lai Châu với công suất thiết kế dự kiến 500.000 hành khách/năm, diện tích đất dự kiến 117,09 ha, ước chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 4.350 tỷ đồng.

Dự án Cảng hàng không Lai Châu được xác định là dự án động lực quan trọng, có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu; góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh trong công tác tuần tra, kiểm soát các vùng biên giới; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời là Dự án động lực quan trọng của tỉnh Lai Châu cần đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu.

Bảo Anh