dd/mm/yyyy

Thành phố Sơn La: Hội thảo "Giữ gìn bản sắc Văn hoá các Dân tộc"

Hội thảo “Gìn giữ bản sắc Văn hoá các Dân tộc được tổ chức vào sáng nay (11/03) tại Hội trường Thành uỷ Thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La).


Nhà giáo ưu tú Trần Luyến phát biểu tại Hội thảo "Giữ gìn bản sắc Văn hoá các Dân tộc" - thành phố Sơn La năm 2023.

Tập trung giữ gìn bản sắc văn hoá

Hội thảo "Giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc" được tổ chức với quy mô cấp địa phương (cấp thành phố trực thuộc tỉnh), nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Mùa hoa ban Thành phố Sơn La năm 2023.

Thành phố Sơn La: Hội thảo "Giữ gìn bản sắc Văn hoá các Dân tộc" - Ảnh 1.

Hội thảo "Giữ gìn bản sắc Văn hoá các Dân tộc" nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội "Mùa hoa ban". Ảnh: Kiều Thanh Tâm

Hội thảo “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Thành phố Sơn La” là một Hội nghị quan trọng để Ban Thường vụ Thành ủy bám sát với tình hình thực tiễn, chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Thành phố Sơn La trong thời gian tới.

Thành phố Sơn La: Hội thảo "Giữ gìn bản sắc Văn hoá các Dân tộc" - Ảnh 2.

Ông Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc Hội thảo. Ảnh Kiều Thanh Tâm.

Hội thảo được chủ trì bởi các đồng chí Thường trực Thành ủy: Hà Trung Chiến - Bí thư Thành uỷ, Lò Thị Thuỷ - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch UBND Thành phố. 

Hội thảo đã thu hút được nhiều cán bộ lão thành, nhà nghiên cứu, nhà văn hoá, những nghệ nhân, nhân dân các dân tộc tham gia, đóng góp ý kiến.

Hội thảo xoay quanh 4 nội dung chính: Quán triệt sâu sắc phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2022; Làm rõ những giá trị về văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Thành phố Sơn La; Thực trạng việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Thành phố Sơn La; Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể của các dân tộc thành phố Sơn La.

Thành phố Sơn La: Hội thảo "Giữ gìn bản sắc Văn hoá các Dân tộc" - Ảnh 3.

Hội thảo có sự tham gia của các Nhà khoa học, Nhà nghiên cứu Văn hoá và Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Sơn La. Ảnh: Kiều Thanh Tâm.

Xuyên suốt Hội thảo, nhiều cán bộ quản lý, chuyên gia văn hoá đã tham luận, đóng góp ý kiến về vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc. Các tham luận đã chỉ ra những lợi thế của Thành phố Sơn La trong công tác phát triển văn hoá như là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; có những di sản quan trọng đang được quan tâm bảo tồn, khai thác hiệu quả; đội ngũ cán bộ văn hoá từ thành phố đến cơ sở được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận,...

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi để giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá, các tham luận trong Hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển văn hoá tại địa phương như công tác bảo tồn, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hoá, văn học, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số còn chưa được quan tâm thường xuyên, hệ thống thiết chế văn hoá còn thiếu, tỷ lệ giới trẻ biết nói tiếng và viết chữ của dân tộc mình ngày càng ít,...

Thành phố Sơn La: Hội thảo "Giữ gìn bản sắc Văn hoá các Dân tộc" - Ảnh 4.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong Phóng sự tổng quan về tình hình hoạt động văn hoá các dân tộc thành phố Sơn La. Ảnh: Kiều Thanh Tâm.

Trên cơ sở nhận thức rõ những vấn đề còn tồn đọng, các đại biểu đã đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo thực hiện tốt các công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá.

Nhiều ý kiến tham luận tâm huyết với xây dựng bản sắc văn hoá 

Hội thảo đã thu hút được nhiều tham luận có giá trị cao, tiêu biểu như ý kiến tham luận của Nhà giáo ưu tú Trần Luyến, Nguyên Giám đốc Sở Văn hoá tỉnh Sơn La đã kiến nghị 10 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện công tác phát triển văn hoá tại Thành phố Sơn La trong thời gian tới, cụ thể bao gồm: Tổ chức rà soát kiểm kê, sưu tầm, giữ gìn, phát huy, nâng cao bản sắc văn hóa các dân tộc Thành phố Sơn La; Nâng cao năng lực công tác quản lý văn hóa; Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các quy tắc ứng xử, xây dựng nét đẹp văn hoá trong ứng xử; Giữ gìn tiếng nói và chữ viết các dân tộc; Phục dựng và duy trì các lễ hội truyền thống; Giữ gìn, bảo tồn trang phục truyền thống gắn với phục dựng làng nghề thêu, dệt thổ cẩm; Giữ gìn và phát triển văn hoá ẩm thực dân tộc; Bảo tồn, phát triển dân ca, dân vũ, dân nhạc; Phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.; Tổ chức các cuộc thi sáng tác, phổ biến văn học nghệ thuật dân tộc...

Thành phố Sơn La: Hội thảo "Giữ gìn bản sắc Văn hoá các Dân tộc" - Ảnh 5.

Nhà giáo ưu tú Trần Luyến, Nguyên Giám đốc Sở Văn hoá tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Kiều Thanh Tâm.

Kết luận về lãnh đạo giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc Thành phố Sơn La, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tổng kết lại 7 vấn đề cần tập trung để giữ gìn và phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc Thành phố Sơn La trong thời gian tới. Trong đó, đã nêu ra một số giải pháp như: nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền về việc gắn kết giữ phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực xã hội, cộng đồng dân cư, cơ chế chính sách về giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hoá dân tộc gắn liền với du lịch trên địa bàn...

Hội thảo "Giữ gìn bản sắc Văn hoá các Dân tộc" đã đưa ra nhiều giải pháp và định hướng quan trọng để xây dựng, phát triển văn hoá tại Thành phố Sơn La; trong đó văn hoá sẽ được phát triển song song với hoạt động du lịch, xây dựng hình ảnh một Thành phố Sơn La giàu bản sắc, thân thiện, bình yên.

Kiều Thanh Tâm