dd/mm/yyyy

Thành phố Sơn La: 10 kết quả nổi bật năm 2022

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, năm 2022 khép lại, thành phố Sơn La tiếp tục có bước phát triển vững chắc...

Clip: Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022

Thành phố Sơn La an toàn, bình yên

Sau 2 năm đại dịch covid-19 hoành hành, ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt đời sống xã hội. Năm 2022, bắt đầu với bao khó khăn, thách thức khi đưa cuộc sống trở lại bình thường trong tình hình mới. Với nhiệm vụ nặng nề, song với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ngành của tỉnh ; sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm của Thành ủy, HĐND-UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc thành phố. Một năm đầy biến động - năm 2022 đã khép lại và thành phố Sơn La tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, hình ảnh về một thành phố an toàn, bình yên, đáng sống, đa màu sắc đã được lan tỏa không chỉ trong toàn quốc mà còn vươn xa đến với bạn bè quốc tế với 10 kết quả nổi bật của năm 2022.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc "tập trung dân chủ",chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị, xã, phường; chỉ đạo tổ chức đại hội hoàn thành trước thời hạn đối với 263 chi bộ trực thuộc cơ sở (đạt 100%); lãnh đạo hoàn thành 35/35 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng; bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Tiếp tục tổ chức sát hạch các vị trí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022 - Ảnh 2.

Thành phố Sơn La nhìn từ trên cao. Ảnh: Dương Trần

Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; tổ chức mở 32/32 lớp, đạt 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tập huấn cho 278/278 bí thư, trưởng tổ, bản. Tổ chức 03 Hội nghị đối thoại thường kỳ của đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố theo Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các đoàn thể; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua; hoàn thành bàn giao 30 nhà đại đoàn kết cho người nghèo; tham gia và đạt giải cao các hội thi do tỉnh tổ chức.

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022 - Ảnh 3.

Đường phố trên địa bàn thành phố Sơn La ngày càng khang trang. Ảnh: Dương Trần

Hoàn thành 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giá trị sản xuất bình quân các ngành kinh tế tăng 13,05% so với năm 2021. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; tham gia tích cực chuỗi hoạt động Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Thành phố Sơn La; kết nối đưa 52 sản phẩm/11 đơn vị tham gia các sàn thương mại điện tử. Tổ chức thành công Hội thảo"Bàn giải pháp nâng cao chất lượng cây Cà phê" và"Ngày hội Cà phê" năm 2022. Duy trì, phát triển 15 chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản an toàn và 08 sản phẩm OCOP (đã được xếp hạng từ 3-5 sao); chỉ đạo thực hiện và nhân rộng 10 mô hình sản xuất nông nghiệp, sản xuất hữu cơ tiêu biểu. Thành lập cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ, xã Hua La; thành lập mới 82 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã, cấp mới đăng ký kinh doanh cho gần 1.000 hộ. Tổ chức 03 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022 - Ảnh 4.

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022 - Ảnh 5.

Thành phố Sơn La đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Ảnh: Dương Trần

Tổng thu ngân sách thành phố Sơn La vượt chỉ tiêu

Tổng thu ngân sách thành phố năm 2022 đạt 1.178 tỷ đồng, bằng 128% dự toán tỉnh giao, bằng 109% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 6,2% so với năm 2021, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn ước 758 tỷ đồng, bằng 127% dự toán tỉnh giao (trong đó: thu thuế, phí, lệ phí và thu khác bằng 125,5% dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất bằng 4,5 lần so với nhiệm vụ tỉnh giao).

Hoàn thành Đề án xây dựng và phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững; phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2045, phối hợp với Sở Xây dựng lập các đồ án quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đã được phê duyệt; hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Sơn La. Tốc độ đô thị hóa đảm bảo đồng bộ theo quy mô dân số và phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 68,63%.

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022 - Ảnh 6.

Thành phố Sơn La tốc độ đô thị hóa đảm bảo đồng bộ theo quy mô dân số và phát triển đô thị. Ảnh: Dương Trần

Tập trung đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng: Hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án: Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL 6 - Trung tâm xã Chiềng Đen; Trung tâm xã Chiềng Cọ; Tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn và hoàn thành tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Ngã tư Quyết Thắng (Bản Buổn); đường Điện lực - Lò Văn Giá; Dự án cải tạo hè phố đường Nguyễn Văn Linh; Phối hợp trải thảm Asphalt 8 tuyến đường nội thị; Công viên khu tưởng niệm Liệt sỹ Lò Văn Giá; Trường Tiểu học và trường THCS Tô Hiệu. Hoàn thành đầu tư 112 công trình theo hình thức "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ" (asphalt 34 tuyến đường ngõ, xóm; 25 hệ thống điện chiếu sáng; 14 tuyến đường giao thông bê tông, 05 công trình kênh mương; 34 nhà văn hóa), tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng; phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện hệ thống điện an toàn đối với 1.531 hộ trên địa bàn 8 xã, phường.

Khởi công và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Tuyến đường 31m từ Quảng trường - QL 6 tránh;  Dự án GPMB và bố trí TĐC các hộ gia đình thuộc tuyến đường Điện Biên; Dự án Trụ sở Trung tâm hành chính Thành phố; Trường Tiểu học Chiềng Lề... Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng 18 dự án trọng điểm, ban hành 213 quyết định, thu hồi 35,98 ha đất của 1.148 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền chi trả 219,6 tỷ đồng; thực hiện giao đất tái định cư đối với 45 hộ. Thu hút 05 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022 - Ảnh 7.

Thành phố Sơn La hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhiều dự án. Ảnh: Dương Trần

Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên: đạt 144 giải tại kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh; tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT tăng 1,86% so với năm học trước. Thành lập trường Tiểu học Tô hiệu, trường THCS Tô Hiệu, xã hội hóa đầu tư hoàn thành trường Mầm non Ngôi Sao Sơn La. Duy trì và giữ vững số lượng, chất lượng 37/45 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 82,2%. Triển khai đồng bộ, hiệu quả 05 chuyên đề an toàn học đường. Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày Lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng[3], tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn và thu hút du khách; tổ chức thành công các giải thể thao của thành phố; tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn, đạt giải nhất Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm kịp thời. Tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, tri ân và tôn vinh 202 người có công trên địa bàn thành phố; thăm hỏi, tặng quà 1.827 lượt người có công, thân nhân người có công, trị giá hơn 800 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện chủ trương huy động nguồn lực hỗ trợ cho 102 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn (500 nghìn đồng/tháng/cháu). Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022 - Ảnh 8.

Thành phố Sơn La thực hiện tốt các chính sách xã hội. Ảnh: Dương Trần

Triển khai có hiệu quả hoạt động Trung tâm điều hành thông minh với 08 nhóm hệ thống dữ liệu và trên 04 trụ cột (hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số): Phổ biến và tuyên truyền đến người dân trên địa bàn cài đặt, sử dụng phần mềm "Sơn La Smart", trong năm đã có 710 lượt tương tác, phản ánh của người dân đối với chính quyền thành phố, tỷ lệ hài lòng với kết quả giải quyết gần 70%; triển khai đồng bộ mô hình "Phòng họp không giấy" tại Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Tích hợp 56 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên cổng dịch vụ công; rà soát bổ sung 50 dịch vụ công phục vụ triển khai Đề án 06 và các TTHC phát sinh nhiều hồ sơ. Ứng dụng hiệu quả hệ thống du lịch thông minh, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử với tỷ lệ cài đặt, sử dụng các app không dùng tiền mặt đạt 57,7%. Tỷ lệ sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Thành lập 792 tổ chuyển đổi số cộng đồng, 52 tổ chuyển đổi số trong các trường học, 02 tổ chuyển đổi số tại các chợ; phát hành Sổ tay điện tử chuyển đổi số và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số trên phần mềm "Sơn La Smart".

Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 với 117 tân binh. Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ tại phường Chiềng An, phường Chiềng Lề; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp thành phố đạt kết quả xuất sắc. Rà soát, xây dựng bộ tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự xây dựng thành phố Sơn La "bình yên, an toàn, đáng sống". Triển khai kế hoạch xây dựng phường Chiềng Lề kiểu mẫu, phường Tô Hiệu tiêu biểu, điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đảm bảo nội dung, lộ trình Đề án 06; xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; tỷ lệ cấp căn cước công dân đạt 94,3%; cấp tài khoản định danh đạt trên 80%. Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ việc: (1) làm giả Giấy chứng nhận QSDĐ, (2) mua bán đất cộng đồng. Ban Chỉ huy quân sự thành phố được Quân khu II tặng cờ đơn vị cấp huyện dẫn đầu toàn Quân khu năm 2022; Công an thành phố được đề nghị Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022 - Ảnh 9.

Thành phố Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Dương Trần

Hội đồng nhân dân thành phố phát huy có hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật: Trong năm 2022, HĐND thành phố tổ chức 09 kỳ họp; ban hành 46 Nghị quyết; tổ chức 09 phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền; phối hợp các điều kiện tổ chức 02 hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; 04 hội nghị Tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri; chỉ đạo tổ chức 24 hội nghị các Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND; tổ chức 06 cuộc giám sát; phối hợp với các Đoàn khảo sát, giám sát của Quốc hội và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; phân công các vị đại điểu HĐND thành phố giám sát thường xuyên các nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố.

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022 - Ảnh 10.

Nông dân thành phố Sơn La hang say, thi đua sản xuất phát triển kinh tế. Ảnh: Dương Trần

Một năm đầy khó khăn, thách thức đã qua đi; thành phố đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 35/35 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 18/18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội so với kế hoạch đã đề ra; không chỉ dừng lại ở những con số, những công trình, dự án; mà sự phát triển, lớn mạnh còn là tỷ lệ nghịch với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; hiện nay, thành phố chỉ còn 0,42% hộ nghèo giảm 0,13% so với năm 2021; 0,72% hộ cận nghèo, giảm 0,17% so với năm 2021; 30 ngôi nhà đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình được hoàn thành; vượt 10 nhà so với kế hoạch; ... thêm nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời được hỗ trợ, bao bọc, ... đó là minh chứng cho sự năng động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân và sự sẻ chia của cả cộng đồng; điều đó thể hiện cho sự phát triển bền vững, sự lớn mạnh không ngừng của thành phố Sơn La. Với mục tiêu xây dựng thành phố Sơn La ngày càng phát triển toàn diện, hiện đại, thông minh, điểm đến an toàn, độc đáo, hấp dẫn; mỗi chúng ta hãy cùng chung tay, chào đón năm mới với quyết tâm để mang đến những thành công mới.


Văn Ngọc - Nguyễn Vinh