dd/mm/yyyy

Thanh Hóa: Giám sát thực hiện chính sách pháp luật và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

Đó là chỉ đạo của ông Mai Văn Hải – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong thực hiên Chương trình OCOP ở huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa).

Chương trình giám sát thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐĐBQH của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách pháp luật trong thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020.

Qua khảo sát thực tế tại cơ sở sản xuất, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình thực hiện Chương trình OCOP của huyện Vĩnh Lộc và các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Thanh Hóa: Giám sát thực hiện chính sách pháp luật và xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP - Ảnh 1.

Đoàn công tác đi tham quan, kiểm tra cơ sở sản xuất rượu Sâm báo - sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh. Ảnh: LH

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc tại buổi làm việc, trong giai đoạn 2018-2020 huyện này đã có 10 ý tưởng sản phẩm OCOP của 9 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình. Trong đó, năm 2019 có 6 ý tưởng sản phẩm của 6 chủ thể và năm 2020 có 4 ý tưởng sản phẩm của 3 chủ thể.

Cũng trong giai đoạn này, huyện Vĩnh Lộc đã phát triển được 6 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (2 sản phẩm đạt 4 sao và 4 sản phẩm 3 sao); 9 tháng năm 2021 huyện đã có thêm 3 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh (1 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm 3 sao).

UBND huyện Vĩnh Lộc cũng đã huy động hơn 1,05 tỷ đồng để các chủ thể xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, tiêu chuẩn hoá sản phẩm theo quy định của chương trình và thực hiện quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm…

Thanh Hóa: Giám sát thực hiện chính sách pháp luật và xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP - Ảnh 2.

Đoàn công tác khảo sát tại cơ sở sản xuất Lâm Thu, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. Ảnh: LH

Theo báo cáo, hầu hết các sản phẩm sau khi được công nhận, gắn sao của chương trình OCOP đều tăng doanh số bán hàng bình quân 20% so với trước khi tham gia chương trình. Các sản phẩm mới dừng ở quy mô hộ gia đình, số lượng và chất lượng sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ngoài ra, chưa có nhiều sản phẩm cộng đồng, sản phẩm chủ lực của các địa phương tham gia chương trình.

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Mai Văn Hải - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đề nghị huyện Vĩnh Lộc tiếp tục quan tâm, khuyến khích các chủ thể đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để phát triển sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm.

Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể mở rộng quy mô sản xuất, quan tâm xây dựng, phát triển sản phẩm mới, nhất là ở những xã chưa có sản phẩm OCOP…

Thanh Hóa: Giám sát thực hiện chính sách pháp luật và xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP - Ảnh 3.

Ông Mai Văn Hải - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LH

Cùng với đó, huyện cần thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Để phát triển Chương trình OCOP một cách sâu, rộng, hiệu quả, UBND huyện Vĩnh Lộc cần giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể chính trị để cùng với Nhân dân, chủ thể sản xuất phát triển sản phẩm OCOP mới, bảo đảm chất lượng, nâng sao cho sản phẩm đã được công nhận và nâng tầm cho sản phẩm OCOP địa phương.

Hoài Thu