dd/mm/yyyy

Sơn La: Xã vùng biên cán đích nông thôn mới (NTM)

Ngày 02/03/2023, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố xã Mường Lầm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022.

Clip: Lễ công bố xã Mường Lầm (Sông Mã, Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Mường Lầm (Sông Mã, Sơn La) cán đích nông thôn mới (NTM) 

Dự Lễ công bố xã Mường Lầm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022, có các đồng chí: Tòng Thị Phóng – Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Sông Mã.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy chính quyền, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Mường Lầm (Sông Mã, Sơn La) với quyết tâm cao, những việc làm sáng tạo, tự tin... đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Lầm đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đánh giá tổng kết và tiếp tục triển khai thực hiện, xây dựng lộ trình từng bước hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, xã Mường Lầm đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Mường Lầm (Sông Mã, Sơn La) đã huy động được sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực của địa phương, người dân xã Mường Lầm. Trong 12 năm quyết tâm triển khai thực hiện, xã Mường Lầm đã huy động được tổng số vốn là 34,473 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước: 30,425 tỷ đồng, chiếm 88,25%; vốn nhân dân đóng góp: 2,423 tỷ đồng, chiếm 7,03%; vốn khác: 1,625 tỷ đồng, chiếm 4,71 %; nhân dân hiến đất để xây dựng đường và các công trình là trên 1.200 m2; nhân dân đóng góp ngày công để tham gia xây dựng nông thôn mới trên 2.000 công; nhân dân hiến, chặt cây cối, hoa màu trên 500 cây.

Sơn La: Xã vùng biên cán đích nông thôn mới (NTM) - Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã nói chung và xã Mường Lầm nói riêng đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ông Hoàng Quốc Khánh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Mã nói chung và xã Mường Lầm nói riêng trong thời gian tới cần tập trung tổ chức thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ:

Cần xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Do đó, phải gắn xây dựng nông thôn mới (NTM) với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng năm và giai đoạn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân, thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ việc bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của, chủ động thực hiện nhiệm vụ cụ thể, cho đến thụ hưởng và phát huy các thành quả xây dựng nông thôn mới; xác định đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, là yếu tố quyết định đến sự thành công của Chương trình.

Không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được, phải luôn nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, do đó cần phải tập trung chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng- xanh - sạch - đẹp.

Sơn La: Xã vùng biên cán đích nông thôn mới (NTM) - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố xã Mường Lầm (Sông Mã, Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Xã Mường Lầm (Sông Mã, Sơn La) cần tập trung: Chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện khuyến khích phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn xã để nâng cao thu nhập của người dân; Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã, xây dựng chỉ dẫn địa lý, liên kết sản xuất, thành lập hợp tác xã để nâng cao hiệu quả sản xuất; Tiếp tục rà soát, bổ sung cơ cấu cây trồng vật nuôi có lợi thế, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ với các loài cây trồng chủ lực, đảm bảo cơ cấu hợp lý, chuyên canh quy mô lớn; đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các sản phẩm mang thương hiệu OCOP (mỗi xã một sản phẩm) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các Chương trình triển khai thực hiện trên địa bàn, làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, con em quê hương thành đạt cùng chung tay, góp sức hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới…

Đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) vào nội dung thực hiện kết quả nhiệm vụ chính trị, bình xét thi đua hằng năm của xã, bản. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tại từng xã, bản để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ và phạm vi thực hiện chương trình trên địa bàn toàn huyện.

Sơn La: Xã vùng biên cán đích nông thôn mới (NTM) - Ảnh 4.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng tại buổi Lễ, ông Lò Văn Sinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã (Sơn La) Thay mặt lãnh đạo huyện, ông đã ghi nhận những đổi thay vượt bậc của địa phương và sự đóng góp của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Lầm trong thời gian qua. Tuy còn có những khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, xã Mường Lầm nhất định sẽ có những bước phát triển mới tốt đẹp hơn.

Ông Lò Văn Sinh đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Lầm tiếp tục phát huy những thành quả mà các thế hệ đã xây dựng lên; đồng thời phải tận dụng và phát huy tốt hơn nữa những thế mạnh, tiềm năng, nguồn lực của địa phương, để tiếp tục hoàn thành các nội dung cần bổ sung trong thời gian sớm nhất. Có kế hoạch hợp lý trong phát triển kinh tế; duy trì sự ổn định; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; thực hiện việc liên kết, liên doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập của người lao động nông thôn. Trong thời gian tới cần tiếp tục phấn đấu xây dựng thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Do đó, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà vẫn cần phải quyết tâm, nỗ lực rất nhiều, phải tiếp tục tập trung được mọi nguồn lực và cùng nhau đoàn kết một lòng, góp công, góp của, góp trí tuệ để xây dựng, hoàn thiện xã nông thôn mới (NTM) và trở thành một xã điển hình trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện và tỉnh.

Sơn La: Xã vùng biên cán đích nông thôn mới (NTM) - Ảnh 5.

Ông Lò Văn Sinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã (Sơn La) phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Xã vùng biên cán đích nông thôn mới (NTM) - Ảnh 6.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Mường Lầm. Ảnh: Nguyễn Vinh

Sơn La: Xã vùng biên cán đích nông thôn mới (NTM) - Ảnh 7.

Ông Lò Văn Sinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã (Sơn La) tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Mường Lầm. Ảnh: Nguyễn Vinh

Sơn La: Xã vùng biên cán đích nông thôn mới (NTM) - Ảnh 8.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân; UBND huyện Sông Mã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Mường Lầm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc