dd/mm/yyyy

Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững ở vùng cao Sơn La

Thời gian qua, các chương trình, chính sách giảm nghèo được huyện Bắc Yên (Sơn La) triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao.

Clip: Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng cao Sơn La

Huy động mọi nguồn lực giúp hộ nghèo nâng cao thu nhập

Bắc Yên (Sơn La) là một huyện vùng cao với trên 93% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Dao, Mường, Thái và các dân tộc khác. Năm 2022, huyện Bắc Yên ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay, huyện vẫn còn 13 xã và 67 bản đặc biệt khó khăn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững và các cơ chế chính sách phát triển kinh tế, xã hội đang thực hiện trên địa bàn để nhân dân nắm bắt. Huy động các nguồn lực để giảm nghèo, huyện Bắc Yên đã tập trung triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng cao Sơn La - Ảnh 2.

Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tập chung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: Văn Ngọc

Hua Nhàn là xã vùng cao của huyện Bắc Yên, đa số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm gần đây, để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, khai thác tốt điều kiện tự nhiên, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ, tạo sinh kế lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo.

Trao đổi với phóng viên, ông Thào A Sáy, chủ tịch UBND xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết: Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách cho đoàn viên, hội viên vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi. Khuyến khích người chăn nuôi sử dụng các nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương. Đồng thời, chuyển đổi hàng chục ha đất canh tác cây lương thực có hạt kém hiệu quả sang trồng cỏ và trồng mía tận dụng phần ngọn làm thức ăn cho gia súc, phần thân mía bán cho Công ty cổ phần mía đường Mai Sơn.

Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng cao Sơn La - Ảnh 3.

Nông dân huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Đến nay, tổng số đàn Trâu của xã là trên 100 con, Bò hơn 2.000 con, đàn Lợn gần 2.000 con và Dê hơn 1.500 con …từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã Hua Nhàn không để xảy ra dịch bệnh ở gia súc. Về dự trữ thức ăn, bà con cũng đã chủ động dự trữ thức ăn cho đàn gia súc và chăm sóc các vườn, diện tích cỏ voi để đảm bảo nguồn thức ăn cho trâu, bò. Về tình hình dịch bệnh thì ngay từ đầu năm xã cũng đã tuyên truyền đến tất cả các bản trên địa bàn xã phòng dịch bệnh trên địa bàn xã. Đến nay, xã Hua Nhàn trồng được khoảng 65 ha diện tích cỏ voi làm thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, chống đói, rét và tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Hằng năm, trên 90% đàn gia súc của xã được tiêm phòng vắc xin, đa số các hộ có gia súc đều có chuồng trại chăn nuôi.

Hội Nông dân huyện Bắc Yên (Sơn La) hiện có gần 9.000 hội viên sinh hoạt tại 103 chi hội bản, tiểu khu thuộc các xã, thị trấn. Để thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng mở rộng các chương trình chính sách hỗ trợ sản xuất cho người dân từ nguồn vốn vay ưu đãi để nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng cao Sơn La - Ảnh 4.

Nông dân xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La phát triển diện tích trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi gia súc. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Thào A Chư, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết: Thực hiện hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ hội viên nông dân, Hội Nông dân huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Hiện nay Hội Nông dân huyện quản lý gần 3 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác 500 triệu đồng thực hiện 1 dự án cho 10 hộ vay; nguồn vốn Quỹ tỉnh ủy thác 1,4 tỷ đồng, thực hiện 2 dự án cho 22 hộ vay; vốn quỹ của huyện 940 triệu đồng, thực hiện 13 dự án cho 35 hộ vay.

Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Bắc Yên thực hiện cho vay theo phương án sản xuất - kinh doanh, mỗi chu kỳ cho vay 2-3 năm/mô hình dự án. Hàng năm, Hội Nông dân đã hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình, thúc đẩy sản xuất, phát triển các cây, con chủ lực theo định hướng của tỉnh, huyện. Với những hành động, việc làm cụ thể, nhiều hội viên nông dân đã từng bước nâng cao được thu nhập, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo của địa phương.

Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng cao Sơn La - Ảnh 5.

Hội Nông dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% trở lên

Thực hiện công tác giảm nghèo, huyện Bắc Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong cả giai đoạn và hằng năm. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; rà soát hộ nghèo, kiểm tra, giám sát các nội dung hỗ trợ; giao các phòng chuyên môn chủ động rà soát nhu cầu hỗ trợ sản xuất.

Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng cao Sơn La - Ảnh 6.

Từ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, huyện Bắc Yên đã đẩy mạnh hỗ trợ người dân về cây trồng vật nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đào Văn Nguyên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết: "Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Yên sẽ chủ động thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ giải ngân; Phòng NN&PTNT xây dựng phương án trình về định mức hỗ trợ cho hộ, tổng chuỗi không quá 10 tỷ; Huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát động các phong trào thi đua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, NTM, phấn đấu cán đích 2 xã NTM trong nhiệm kỳ".

Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng cao Sơn La - Ảnh 7.

Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 23%. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2023 huyện Bắc Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% trở lên; Phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 23%. Phấn đấu 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Đạt bình quân 9,8 tiêu chí nông thôn mới/xã; 09 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Huyện Bắc Yên tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh