dd/mm/yyyy

Sơn La: Công dân từ vùng không có dịch vào địa bàn tỉnh phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Theo văn bản mới ban hành trong ngày 28/7, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu tất cả các công dân đi từ vùng không có dịch vào địa bàn tỉnh phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các Trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức kiểm soát 100% người, phương tiện đi vào tỉnh và yêu cầu khai báo trung thực lịch trình di chuyển. Các phương tiện vận tải hàng hóa có Giấy nhận diện phương tiện (có mã QR code) còn hiệu lực do Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố cấp thì được ưu tiên kiểm tra để phương tiện thông qua Chốt kiểm soát dịch trong thời gian nhanh nhất. Chỉ thực hiện kiểm tra thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến đối với các phương tiện có mã QR code khi có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn giao thông.  

Công dân từ vùng không có dịch vào Sơn La phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát vùng cách ly y tế tại huyện Thuận Châu. (Ảnh: Tuệ Linh, chụp ngày 26/6/2021).

Miễn phí xét nghiệm bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên SARS- CoV-2 cho người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện có Giấy nhận diện phương tiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp có mã QR code còn thời hạn, trước mắt sử dụng Test nhanh kháng nguyên do Bộ Y tế cấp miễn phí cho tỉnh Sơn La.

Đáng chú ý, tại văn bản này, tỉnh Sơn La yêu cầu tất cả các công dân đi từ các tỉnh, thành phố không có dịch vào địa bàn tỉnh Sơn La, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

Trường hợp không có giấy xét nghiệm thì phải thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên tại Trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch và phải tự trả chi phí xét nghiệm theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm tại chỗ nghi ngờ (+) thì chuyển công dân về Bệnh viện Đa khoa trên địa bàn để cách ly tạm thời. Đồng thời làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, nếu kết quả âm tính thì được vào tỉnh. Nếu kết quả dương tính chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. 

Đối với các công dân đi từ vùng có dịch về địa bàn tỉnh Sơn La, thì áp dụng các biện pháp cách ly theo Phương án số 05/PA-BCĐ ngày 21/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La và Công văn số 30/CV-BCĐ ngày 17/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ngoại tỉnh đến vùng có dịch theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch nơi đến công tác. Khi trở về địa bàn tỉnh phải được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR theo đúng quy định, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Tuệ Linh