dd/mm/yyyy

Sa Pa: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường

Hội Nông dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường nhiệm kỳ 2023-2028.
Sa Pa: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội Hội Nông dân phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Giàng Tình.

Ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết: Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường trên địa bàn thị xã, Hội Nông dân thị xã đã tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, phường nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng tiến độ.

Đồng thời, Hội Nông dân thị xã Sa Pa tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Hội Nông dân các cấp đến các cơ sở Hội. Phát động các đợt thi đua trong cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn bằng những mô hình, việc làm cụ thể. Theo đó, Hội Nông dân các xã, phường đã tham gia đăng ký 16 công trình phần việc chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sa Pa: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nông dân phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Giàng Tình.

Trước khi tổ chức Đại hội, Hội Nông dân thị xã phối hợp với Đảng ủy xã Tả Phìn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân xã Tả Phìn khóa 21, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng quy định Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Từ đó, rút kinh nghiệm để Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng với đó, Hội Nông dân thị xã Sa Pa phối hợp với Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo Hội Nông dân xã, phường thực hiện công tác nhân sự đại hội theo đúng quy trình. Trình Ban Tổ chức thị ủy, Thường trực Thị ủy phê duyệt nhân sự cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, phường nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần và đúng quy trình.

Sa Pa: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Sa Pa tặng hoa Đại hội Hội Nông dân xã Liêm Minh. Ảnh: Giàng Tình.

Đến nay, Hội Nông dân thị xã đã chỉ đạo 16/16 cơ sở Hội ở các xã, phường tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028, đảm bảo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Hội Nông dân thị xã phối hợp với các cơ sở Hội khánh thành 16 phần việc, mô hình, công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân các xã, phường tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Sa Pa: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường - Ảnh 4.

Ban chấp hành Hội Nông dân xã Mường Bo nhiệm kỳ 2023 - 2028, ra mắt Đại hội. Ảnh: Giàng Tình.

Điểm nhấn là, Hội Nông dân thị xã Sa Pa đã xây dựng được mô hình nuôi cá nước lạnh, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng tại thôn Sín Chải, xã Trung Chải, với 3 hội viên tham gia nuôi.

Xây dựng mô hình tự quản vệ sinh khu dân cư "Sáng - sạch- đẹp" của Hội Nông dân phường Hàm Rồng. Tham gia đóng góp ngày công lao động đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài 200m...

Sa Pa: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường - Ảnh 5.

Công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân xã Trung Trải, thị xã Sa Pa. Ảnh: Giàng Tình.

Công tác nhân sự được Hội cơ sở tham mưu cấp ủy thực hiện đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, thành phần, đúng quy trình theo hướng dẫn của Hội cấp trên một cách dân chủ, phát huy được sức mạnh đoàn kết trong cán bộ hội viên, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân.

Theo ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sa Pa, để tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Sa Pa lần thứ XI, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2023. Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Sa Pa khóa XI nhiệm kỳ 2023-2028. 

Sa Pa: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường - Ảnh 6.

Công trình "Mái ấm hội nông dân" của Hội Nông dân xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa. Ảnh: Giàng Tình.

Tổ chức họp phân công các thành viên và cán bộ chuyên trách cơ quan thực hiện các nhiệm vụ. Đến nay, Hội Nông dân thị xã đã và đang triển khai, thực hiện một số công việc như: Thực hiện 2 nội dung phần việc chào mừng đại hội: Mô hình liên kết trồng rau trái vụ; biên soạn cuốn sách "Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thị xã Sa Pa (1980 – 2022).

Hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 1, thông qua kỳ họp Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023, lần thứ 10 (tháng 12/2022). Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung gửi Đại biểu Hội Nông dân 16 xã, phường tham gia đóng góp ý kiến chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị lần 2.

Hội Nông dân thị xã Sa Pa tiếp tục chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn thị xã tuyên truyền, phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Sa Pa Khóa XI, đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa XI, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Mùa Xuân