dd/mm/yyyy

Mường Nhé: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách

Kết thúc năm 2021, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Mường Nhé đạt 16 tỷ đồng (bằng 118% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao). Huyện Mường Nhé đặt ra chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2022.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, huyện Mường Nhé đề ra dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 17 tỷ đồng. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 7 tỷ đồng; thu cấp quyền sử dụng đất 5 tỷ đồng; lệ phí trước bạ 2 tỷ đồng; thu khác 1,150 tỷ đồng.

Mường Nhé: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách

 - Ảnh 1.

Ðoàn công tác liên ngành huyện Mường Nhé kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa Hiếu Thêu, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Vinh Duy

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn, ngay từ khâu lập dự toán huyện đã tính toán, xác định các chỉ tiêu tổng hợp, chi tiết về số thu ngân sách Nhà nước năm kế hoạch và và các biện pháp tổ chức thực hiện.

UBND huyện Mường Nhé đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, Huyện ủy, HĐND huyện triển khai chỉ đạo các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn sát với tình hình sản xuất kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp được quan tâm tháo gỡ. Các cơ quan được giao thu và các xã căn cứ tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn, kết quả thu năm 2021 và chế độ, chính sách hiện hành phấn đấu khai thác mọi nguồn thu, thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thu, chỉ tiêu dự toán thu khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 2022, khắc phục những tồn tại, thiếu sót theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước và các cơ quan thanh tra, kiểm tra. Từ đó đề ra những giải pháp tích cực, tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, tổ chức thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế, nhằm đảm bảo thực hiện vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được cấp có thẩm quyền giao năm 2022.

Mường Nhé: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách

 - Ảnh 3.

Huyện Mường Nhé đặt ra chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2022. Ảnh: Vinh Duy

Cơ quan thuế tăng cường phối hợp chặt chẽ với công an, quản lý thị trường, các ngành, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế, đặc biệt là dịp trước, trong và sau dịp tết Nguyên Đán. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ đầu tư để nắm bắt tình hình thanh toán của các doanh nghiệp, có biện pháp thu nợ kịp thời. Đồng thời chấn chỉnh công tác hoàn thuế; tăng cường theo dõi kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế, chống thất thu thuế.

Mường Nhé: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách

 - Ảnh 4.

Huyện Mường Nhé đẩy mạnh tiến độ triển khai các nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, tăng nguồn thu thuế cho ngân sách. Ảnh: Vinh Duy

Huyện Mường Nhé cũng đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và tính tuân thủ, tự giác trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật về thuế.

Đẩy mạnh tiến độ triển khai các nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, tăng nguồn thu thuế cho ngân sách. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quy chủ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất hợp lý; hoàn thiện các thủ tục đấu giá đất ở trung tâm huyện và các xã để tăng nguồn vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng, đo đạc đất đai…

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi) để tăng nguồn thu. Phối hợp thực hiện các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chỉ đạo cơ quan thuế chủ động phối hợp với các ngân hàng, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong công tác thu thuế phát sinh và thu nợ thuế.

Vinh Duy