dd/mm/yyyy

Mường Nhé: Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Huyện Mường Nhé đảm bảo giải ngân vốn đạt và vượt kế hoạch đề ra, trở thành điểm sáng của tỉnh Điện Biên trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ ở Mường Nhé

Nhờ cách làm linh hoạt, quyết liệt, bài bản từ khâu chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu gắn với tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ, nghiệm thu khối lượng, huyện Mường Nhé đảm bảo giải ngân vốn đạt và vượt kế hoạch đề ra, trở thành điểm sáng của tỉnh trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) được giao quản lý, thực hiện hơn 30,5 tỷ đồng vốn đầu tư công; trong đó cấp tỉnh phân bổ chi tiết hơn 11,5 tỷ đồng và cấp huyện phân bổ chi tiết hơn 19 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huyện Mường Nhé đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tập trung tiến độ và giải ngân vốn cho các dự án.

Mường Nhé: Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công   - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Đại Phong thi công dự án đường Mường Toong - Nậm Xả (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Vinh Duy

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: Là huyện miền núi, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, chính vì thế để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn, huyện tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng công tác lập, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án ngay từ năm trước.

Khi được giao vốn thì huyện tổ chức phê duyệt và đấu thầu ngay, trong đó xác định những công trình trọng điểm, "cấp bách" để ưu tiên triển khai. Định kỳ tổ chức họp để nghe, tháo gỡ những khó khăn của chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Trong đó, quan tâm thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh cơ cấu, dự toán các dự án gặp khó khăn do đơn giá xây dựng tăng so với thời điểm phê duyệt dự án, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đặc biệt, huyện yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện thủ tục thanh toán ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

Đến nay một số dự án giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao, như: Dự án sân vận động Mường Nhé; dự án nâng cấp Trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn... Tính đến đầu tháng 6/2022, tỷ lệ giải ngân vốn toàn huyện đạt 73% (một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất tỉnh). Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đối với những dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022 đạt 94,09% và giải ngân vốn dự án khởi công mới trong năm 2022 đạt 88,57%.

Mường Nhé: Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công   - Ảnh 3.

Các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn huyện Mường Nhé, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ. Ảnh: Vinh Duy

Mường Nhé quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu

Huyện Mường Nhé phấn đấu đến hết tháng 9/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn các dự án hoàn thành trong năm 2022 và các dự án chuyển tiếp, tối thiểu 75% kế hoạch vốn các dự án khởi công mới; hết năm 2022 giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch vốn được giao, huyện Mường Nhé quyết liệt chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện thủ tục hoàn ứng các dự án được ứng trước kế hoạch vốn năm sau. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022 trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đối với các dự án khởi công mới, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, giải ngân ngay khi đủ điều kiện.

Thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn nhà thầu, đặc biệt công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng phải đảm bảo đúng lộ trình hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mường Nhé: Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công   - Ảnh 4.

Huyện Mường Nhé phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, không để nợ đọng. Ảnh: Vinh Duy

Trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khách quan, minh bạch, lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thi công các dự án.

Cùng với đó, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong triển khai thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trách nhiệm người đứng đầu ở tất cả các cấp, đơn vị. Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể có liên quan, thay thế ngay các trường hợp không đủ năng lực, vi phạm đạo đức công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để dự án chậm tiến độ, phải trả lại nguồn vốn cho Trung ương; không đảm bảo chất lượng; nghiệm thu, quyết toán khống khối lượng; nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy định của pháp luật.

Năm 2022, huyện sẽ lấy kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là điều kiện tiên quyết để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao chủ đầu tư, được phân công theo dõi, đôn đốc.

Vinh Duy