dd/mm/yyyy

Mường la phát triển cây ăn quả

Mường La phát triển cây ăn quả theo hướng hiệu quả, bền vững

Chuyển đổi từ trồng ngô, trồng sắn sang trồng các loại cây ăn quả, nông dân trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La) có thu nhập ổn định.


Mường La: Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Mường La (Sơn La) có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.