dd/mm/yyyy

Mường Chà: Giải ngân vốn đầu tư công không đạt như kỳ vọng

Theo tiến độ đến hết tháng 6, huyện Mường Chà (Điện Biên) phải giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50%. Tuy nhiên đến nay, cả huyện mới đạt 35,5%. Việc giải ngân không đạt như kỳ vọng do có nhiều nguyên nhân.

Năm 2023, huyện Mường Chà (Điện Biên) được giao 285,6 tỷ đồng (trong đó, kế hoạch vốn năm trước chuyển sang 126,6 tỷ đồng, vốn giao năm 2023 là 159 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 5/2023, các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư đã giải ngân hơn 55 tỷ đồng, đạt 19,3% kế hoạch vốn giao. Đáng chú ý, một số dự án do công tác chuẩn bị đầu tư chậm, khiến kết quả giải ngân thanh toán chưa cao. Điển hình như: Dự án di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai bản Huổi Toóng 1, 2 xã Huổi Lèng; Dự án Đường vào điểm di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai bản Huổi Toóng 1, 2 xã Huổi Lèng; Dự án Đường vào bản Ma Lù Thàng 2, xã Huổi Lèng; Dự án Đường Chà Nưa - Nậm Đích - mốc B4 huyện Mường Chà...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, song chủ yếu là do một số chủ đầu tư chưa chủ động thực hiện công tác thanh toán ngay khi có khối lượng, dẫn đến một số dự án chưa giải ngân được kế hoạch vốn. Chất lượng lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư cho các dự án tại một số đơn vị chưa tốt, thiếu chủ động dẫn đến chưa thể triển khai thi công, giải ngân, phải điều chỉnh kế hoạch vốn…

Mường Chà: Giải ngân vốn đầu tư công, đạt không như kỳ vọng - Ảnh 1.

Các đơn vị thi công các công trình trên địa bàn huyện Mường Chà đang đẩy nhanh tiến độ thi công, để đảm bảo đúng tiến độ. Ảnh Vinh Duy.

Theo ông Trang A Lử, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện định kỳ tổ chức họp với các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư. Qua các cuộc họp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ tất cả dự án đầu tư công trên địa bàn theo đúng tiến độ đề ra và giải ngân kịp thời theo đúng quy định. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán các công trình theo hướng rút ngắn thời gian thẩm định. Thực hiện việc hướng dẫn, đúng, trúng, đủ một lần cho các đơn vị chủ đầu tư đối với các hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt các dự án chuyển tiếp, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công. Tăng cường giám sát các nhà thầu thi công, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp nhà thầu vi phạm, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án. Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện ngay công tác nghiệm thu, thanh toán khi đã có khối lượng hoàn thành, đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng. Ngoài ra, huyện cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để dự án chậm tiến độ, phải trả lại nguồn vốn cho tỉnh, trung ương, không đảm bảo chất lượng; nghiệm thu, quyết toán khống khối lượng; nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy định của pháp luật.

Mường Chà: Giải ngân vốn đầu tư công, đạt không như kỳ vọng - Ảnh 2.

Do nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công của huyện Mường Chà còn chậm so với về hoạch. Tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn là giải phóng mặt bằng cho các dự án. Vì nhiều dự án có liên quan đến đất rừng, vì vậy cần nhieeuff thủ tục giải quyết, dẫn đến chậm thời gian triển khai thi công. Ảnh Vinh Duy

Là đơn vị được giao quản lý và sử dụng phần lớn kế hoạch đầu tư công của huyện Mường Chà, trên tinh thần chỉ đạo của UBND huyện, Ban Quản lý dự án các công trình huyện đã và đang nỗ lực thực hiện các khâu, các bước nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Gia Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện cho biết: Hiện đơn vị đang tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ động khởi công xây dựng các dự án đủ điều kiện thuộc các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững và chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và các nguồn khác. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực... đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo thiết kế được phê duyệt của các dự án đã khởi công xây dựng đảm bảo khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban trong việc quản lý điều hành dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; phối hợp với Trung tâm Quản lý đất đai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

Vinh Duy