dd/mm/yyyy

Lào Cai: Tái thả động vật hoang dã về tự nhiên sau cứu hộ

Sáng 23/6, Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) tổ chức tái thả các cá thể động vật hoang dã về tự nhiên sau cứu hộ.

Theo đó, Vườn quốc gia Hoàng Liên tái thả 20 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên. 20 cá thể này thuộc 5 loài được tiếp nhận và cứu hộ thành công, đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên, bao gồm: 3 cá thể cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus); 5 cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum); 6 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata); 2 cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis); 4 cá thể trăn đất (Python molurus).

Lào Cai: Tái thả 20 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên sau cứu hộ - Ảnh 1.

Hai mươi cá thể động vật hoang dã trong đợt tái thả lần này thuộc 5 loài được tiếp nhận và cứu hộ thành công, đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: KIm Thoa)

Toàn bộ cá thể động vật hoang dã trên đã được Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên) tiếp nhận, cứu hộ thành công, đủ điều kiện tái thả về tự nhiên theo quy định, phù hợp với Công ước quốc tế CITES, nhằm bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước khi tái thả, các loài động vật hoang dã đều được kiểm tra sức khỏe và huấn luyện tập tính phù hợp với môi trường tự nhiên. Sau khi tái thả sẽ được theo dõi, tuần tra bảo vệ đảm bảo cho các loài thích nghi với điều kiện sống tự nhiên.

PV Tây Bắc