dd/mm/yyyy

Lai Châu: Nậm Chà chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhưng với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng... kiểm lâm địa bàn và chính quyền, đoàn thể, người dân xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) đã tập trung triển khai quyết liệt.

Xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) có diện tích đất rừng là 11.584ha, trong đó đất rừng phòng hộ chiếm 5.960ha, rừng sản xuất là 5.624ha, tỷ lệ che phủ đạt trên 60%.

Lai Châu: Nậm Chà chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng  - Ảnh 1.

Lực lượng kiểm lâm xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) luôn nắm địa bàn, thường xuyên kiểm tra theo dõi rừng già, đảm bảo không xảy ra hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi. (Ảnh: Thuý Hạnh).

Xác định rõ cách làm, ngay từ đầu năm, huyện Nậm Nhùn đã tập trung chỉ đạo, các ngành chức năng tăng cường phối hợp với kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, chủ động tham mưu với chính quyền xã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm soát lâm sản.

Từ đầu năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2021, xã Nậm Chà đã tổ chức tuyên truyền được 30 buổi cho hơn 4.000 lượt người nghe. Toàn xã hiện có hơn 19ha cây mắc ca và gần 60ha cây quế được trồng mới. Từ đầu năm đến nay, 637 hộ dân trong xã đã được chi trả hơn 9 tỷ đồng từ tiền dịch vụ môi trường rừng.

Ông Vũ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) cho biết: Với diện tích đất lâm nghiệp chiếm gần một nửa tổng diện tích đất tự nhiên, xã luôn đảm bảo 100% diện tích rừng được trồng, khoanh nuôi bảo vệ, nâng độ che phủ. Để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện ký cam kết giữa xã với các bản và giữa các khu với từng hộ dân về công tác quản lý bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, xã tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã lân cận cùng các chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về quản lý bảo vệ rừng.

Lai Châu: Nậm Chà chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng  - Ảnh 3.

Người dân xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) thường xuyên đi kiểm tra, phát quang những cây khô, có khả năng dễ gây cháy rừng. (Ảnh: Thuý Hạnh).

Địa phương chủ động rà soát, tu sửa đường băng trắng cản lửa những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng; hướng dẫn các chủ rừng phát đường băng cản lửa, vệ sinh, chăm sóc rừng trồng; đưa vật liệu dễ cháy ra khỏi phạm vi rừng. Các chủ rừng thường xuyên chặt, tỉa cành, thu dọn thực bì, phát quang cỏ rậm.

Chính quyền xã phối hợp với chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, cảnh giới cao việc sử dụng lửa trong mùa khô hanh; hoạt động đốt dọn thực bì trồng rừng, phát nương làm rẫy và sử dụng lửa gần các khu vực có rừng được địa phương quản lý, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ.

Lai Châu: Nậm Chà chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng  - Ảnh 4.

Rừng ở xã Nậm Chà hiện tại còn nhiều cây cổ thụ có đường kính thân lớn. (Ảnh: Thuý Hạnh).

Xã Nậm Chà luôn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ, phát triển rừng theo từng năm và giai đoạn; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng của xã thường xuyên được kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động, tăng cường năng lực chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng; đôn đốc cán bộ chuyên môn phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn tuần tra, kiểm soát rừng. Hàng tháng thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp kiểm tra thực tế, nắm bắt thực trạng rừng trên địa bàn.

Anh Lò Văn Tung, bản Táng Ngá, xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), tâm sự: Được cán bộ kiểm lâm và cán bộ xã tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, bà con dân bản chúng tôi luôn lắng nghe và thực hiện tốt quy định của xã đề ra, không chặt phá rừng, không đốt rừng bừa bãi. Bà con chúng tôi luôn sẵn cùng nhau bảo vệ rừng, không để đất trông đồi trọc xảy ra.

Lai Châu: Nậm Chà chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng  - Ảnh 5.

Nhiều năm nay, trên địa bàn xã Nậm Chà không xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép cũng như cháy rừng. (Ảnh: Thuý Hạnh).

Với những nỗ lực đó, nhiều năm nay, trên địa bàn không xảy ra điểm nóng tình trạng tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép cũng như cháy rừng.

Thời gian tới, xã Nậm Chà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo chuyển biến về ý thức, thay đổi hành vi tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Vinh Duy - Thuý Hạnh