dd/mm/yyyy

Lai Châu đánh giá tác động môi trường nhà máy phân bón Tân Uyên

Ngày 11/1, Hội đồng thẩm định tiến hành đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng nhà máy phân bón huyện Tân Uyên (Lai Châu).

Đánh giá tác động môi trường nhà máy phân bón huyện Tân Uyên

Dự án xây dựng nhà máy phân bón huyện Tân Uyên có địa điểm tại tổ dân phố số 3, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên (Lai Châu) có tổng diện tích 10.000m2, công suất thiết kế 40.000 tấn sản phẩm/năm.

Lai Châu đánh giá tác động môi trường nhà máy phân bón huyện Tân Uyên - Ảnh 1.

Dự cuộc họp có thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng nhà máy phân bón huyện Tân Uyên; đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Tân Uyên; đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Tân Uyên; chủ đầu tư, đơn vị tư vấn dự án và các đơn vị có liên quan. Ảnh Tuấn Hùng

Dự án xây dựng nhà máy phân bón huyện Tân Uyên được đầu tư nhằm sản xuất ra các loại phân bón hữu cơ chất lượng cao để cung cấp cho thị trường; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Sau khi nghe, đại diện chủ đầu tư giới thiệu khái quát về Dự án xây dựng nhà máy phân bón huyện Tân Uyên các đại biểu tập trung đánh giá sâu về các vấn đề như quy trình công nghệ sản xuất, nguyên liệu đầu vào của dây chuyền sản xuất, các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường...

Lai Châu đánh giá tác động môi trường nhà máy phân bón huyện Tân Uyên - Ảnh 2.

Các đại biểu tham tập trung đánh giá chi tiết về các tác động tới môi trường khi triển khai dự án Dự án xây dựng nhà máy phân bón huyện Tân Uyên. Ảnh Tuấn Hùng

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Ngô Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các chủ đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia tại cuộc họp.

Rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo các giải pháp khắc phục tác động môi trường phù hợp theo quy định... 

Kết thúc buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu nhất trí thông qua dự án.

Tuấn Hùng