dd/mm/yyyy

Lai Châu: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh

Ngày 17/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Lai Châu: Đạt nhiều kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu trình bày dự thảo báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo đó, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, chuyên đề năm 2023 với 8.198 Hội nghị/431.346 lượt người tham dự; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98,7%.

Lai Châu: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh - Ảnh 1.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 110 điểm cầu trong toàn tỉnh Lai Châu với gần 3.800 đại biểu tham dự. Ảnh: Tuấn Hùng

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề định kỳ; đưa tinh thần Kết luận số 01-KL/TW vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc học tập, làm theo và nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Công tác kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Tăng cường lãnh đạo đưa việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW đi vào thực chất với việc làm cụ thể, toàn tỉnh xây dựng 1.093 mô hình thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025 trong đó có nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng.

Công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện được tăng cường; tích cực tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, lan toả điển hình tiêu biểu đến đông đảo quần chúng nhân dân...

Lai Châu: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh - Ảnh 2.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương… Ảnh: Tuấn Hùng

Từ việc học theo Bác đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Từ đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Lai Châu: Thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu đã phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024), 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953 - 12/12/2023) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024).

Lai Châu: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh - Ảnh 3.

ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu đã phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024). Ảnh: Tuấn Hùng

Theo đó, nội dung thi đua tập trung vào các nội dung như phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị. 

Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đã ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân trong toàn tỉnh đã tích cực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và đã đạt được những kết quả tích cực. Đồng thời nhấn mạnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp là nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu.

Lai Châu: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đã ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân trong toàn tỉnh đã tích cực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và đã đạt được những kết quả tích cực... Ảnh: Tuấn Hùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Chau cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định về xây dựng Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiệm vụ chính trị, rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc duy trì nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng những gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác…

Lai Châu: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh - Ảnh 5.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 36 cá nhân và 8 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: Tuấn Hùng

Tuấn Hùng