dd/mm/yyyy

Lai Châu: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu vừa công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 31/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lai Châu: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV - Ảnh 1.

Tỉnh Lai Châu vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, toàn tỉnh Lai Châu có tổng số 867 khu vực bỏ phiếu, 13 đơn vị bầu cử, với tổng số cử tri trong danh sách là 269660 người. Tỷ lệ cử tri của tỉnh Lai Châu đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 99,8 so với tổng số cử tri trong danh sách. Có 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tổng số 83 người ứng cử.

Thanh Ngân