dd/mm/yyyy

Huyện Tam Đường chuyển biến mạnh mẽ từ lợi ích chuyển đổi số, cải cách hành chính

Thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Tam Đường (Lai Châu) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính công, chuyển đổi số; qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Clip: Huyện Tam Đường, Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính.

Tam Đường đẩy mạnh chuyển đổi số, CCHC

Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Tam Đường, thời gian qua các cấp chính quyền thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) đã và đang thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tại đây, người dân được cán bộ trực tiếp hướng dẫn hoàn thành hồ sơ cũng như giảm thời gian chờ đợi. Đồng thời thị trấn Tam Đường cũng chú trọng tăng cường nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân.

Chia sẻ với phóng viên, ông Phong Văn Tiến, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) cho hay: Thời gian qua, xác định được tầm quan trọng của chuyển đổi số, cải cách hành chính, thị trấn Tam Đường đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó ưu tiên thay đổi cung cách của cán bộ, lấy người dân làm chủ thể, tận tình hướng dẫn cho bà con khi đến giao dịch.

Huyện Tam Đường chuyển biến mạnh mẽ từ lợi ích chuyển đổi số, cải cách hành chính - Ảnh 2.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, CCHC huyện Tam Đường, Lai Châu chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức qua các lớp tập huấn... Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, chúng tôi huy động các nguồn lực nâng cấp, sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chú trọng việc sử dụng các hòm thư điện tử. Đẩy mạnh trao đổi công việc qua hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, qua đó góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính.

"Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đó, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan cấp trên, thời gian qua, thị trấn Tam Đường đã đạt được 90% chỉ số cải cách hành chính và xếp đầu toàn huyện", ông Tiến hồ hởi cho biết.

Tam Đường đạt nhiều kết quả từ chuyển đổi số, CCHC

Được biết, trong năm vừa qua huyện Tam Đường luôn xác định công tác cải cách hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan hành chính từ cấp huyện đến cấp xã. Do đó công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Huyện Tam Đường chuyển biến mạnh mẽ từ lợi ích chuyển đổi số, cải cách hành chính - Ảnh 3.

Các thủ tục được các cấp chính quyền huyện Tam Đường, Lai Châu niêm yết công khai, giúp người dân thuận tiện tới giao dịch. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong đó huyện đã kịp thời ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính huyện với đầy đủ các nhiệm vụ của công tác.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, phong phú về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã cắt giảm được chi phí đi lại của người dân và thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn; việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng cao.

Huyện Tam Đường chuyển biến mạnh mẽ từ lợi ích chuyển đổi số, cải cách hành chính - Ảnh 4.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số một giải pháp thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ảnh: Tuấn Hùng

Qua đó chỉ tính riêng trong năm 2022, huyện đã tiếp nhận mới gần 27 nghìn thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện hơn 4 nghìn thủ tục hành chính, cấp xã là gần 23 nghìn thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn của hai cấp huyện, xã đạt 100%, không có thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết quá hạn.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Văn Luận, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tam Đường, Lai Châu cho biết: Thời gian qua, huyện Tam Đường đã rất nỗ lực đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính công và đã đạt được nhiều chuyển biến rất tích cực. Bộ máy các cấp chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, tạo được niềm tin và sự hài lòng của hầu hết các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên, công tác CCHC tại huyện cũng có những tồn tại, hạn chế và gặp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện ở một số lĩnh vực CCHC. Chính vì vậy huyện rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Huyện Tam Đường chuyển biến mạnh mẽ từ lợi ích chuyển đổi số, cải cách hành chính - Ảnh 5.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Tam Đường, Lai Châu rất nỗ lực trong thực hiện CCHC và chuyển đổi số, qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Anh: Tuấn Hùng

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính ở huyện Tam Đường trong thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Qua đó làm lành mạnh, dân chủ hóa đời sống xã hội, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân, góp phần đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và chính quyền điện tử.


Tuấn Hùng