dd/mm/yyyy

Hạt Kiểm lâm Mai Sơn: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR

Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La luôn bám sát địa bàn, tuyên truyền vận động người dân bảo vệ rừng; tổ chức diễn tập PCCCR giúp bà con nâng cao nhận thức về rừng...


Clip: Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng, những năm qua Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn đã chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai các văn bản liên quan đến lâm nghiệp, ban hành các văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản của trung ương, tỉnh. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện cũng phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trọng tâm là tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp, sử dụng có hiệu quả đất quy hoạch cho lâm nghiệp, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Đồng thời, Hạt Kiểm lâm huyện còn tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần gia tăng diện tích rừng lên 53.604,84 ha, nâng độ che phủ rừng toàn huyện lên 41,5%. Tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn huyện Mai Sơn là 53.791,29 ha (rừng tự nhiên 49.533,16 ha, rừng trồng 4.258,13 ha), trong đó rừng phòng hộ là 15.624,07 ha, rừng sản xuất 29.312,10 ha, ngoài quy hoạch 8.855,12 ha.

Hạt Kiểm lâm Mai Sơn: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR - Ảnh 2.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La luôn bám sát địa bàn, tăng cường công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo ông Phạm Hồng Tiến, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ, thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân và UBND huyện. Sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh với sự phối hợp tích cực của chính quyền cơ sở, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo công chức, người lao động của Hạt Kiểm lâm huyện trong việc triển khai các giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã mang lại những chuyển biến tích cực.

Hiện, diện tích rừng hiện được quản lý, bảo vệ và phát triển, phong trào trồng cây, trồng rừng tiếp tục được quan tâm đầu tư; việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình của tỉnh, huyện đã được cụ thể hóa. Qua đó, góp phần hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa nghề rừng, tạo được việc làm, từng bướ cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số sống gần rừng.

Hạt Kiểm lâm Mai Sơn: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR - Ảnh 3.

Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phưởng tổ chức nhiều cuộc họp bản, tiểu khu tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc bảo vệ rừng. Ảnh: Hà Hoàng.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm mới 2022 Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn đã tăng cường công tác chỉ đạo, tăng cường cán bộ Kiểm lâm viên địa bàn bám sát địa bàn cơ sở, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản... Xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền người dân chung tay bảo vệ rừng và trồng rừng.

Trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Tiến, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La: Vừa qua, chúng tôi tổ chức họp các bản, tiểu khu có rừng để ký cam kết bảo vệ rừng tới từng hộ gia đình trên địa bàn nhằm tăng cường ý thức, tính tự giác của công dân trong việc bảo vệ rừng. Tập trung thực hiện tốt công tác PCCCR với phương châm "4 tại chỗ". Hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án PCCCR mùa khô hanh giai đoạn 2020 - 2025. Phân công trực PCCCR 24h/24h tại cơ quan, 2 trạm Kiểm lâm địa bàn và UBND các xã, thị trấn để chủ động năm bắt tình hình triển khai kịp thời phương châm 4 tại chỗ.

Hạt Kiểm lâm Mai Sơn: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR - Ảnh 4.

Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La luôn sát sao bám sát địa bàn, tuyên truyền vận động người dân không chặt phá rừng, không đốt nương bừa bãi... làm ảnh hưởng tới rừng. Ảnh: Hà Hoàng.

Kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác PCCCR, cháy giảm về số vụ, diện tích thiệt hại. Theo đó, tổng số vụ cháy rừng xảy ra trong mùa khô hanh, nắng nóng kéo dài trên địa bàn huyện xảy ra 7 vụ, trong đó 6  vụ cháy rừng chủ yếu là cháy lớp thực bì dưới tán rừng, không gây thiệt hại đến rừng, mức độ ảnh hưởng 10 15%; 1 vụ gây thiệt hại 4 ha (gồm 1 ha cháy cỏ tranh, lau lách thuộc đất nông nghiệp, 3 ha rừng tự nhiên có cây tái sinh chưa có trữ lượng, trạng thái DT2). Nguyên nhân chủ yếu do người dân vô ý thức đốt nương, đi vào rừng lấy mật ong gây cháy lan vào rừng, không tìm ra đối tượng gây cháy.

Hạt Kiểm lâm Mai Sơn: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR - Ảnh 5.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn huyện là 53.791,29 ha. Ảnh: Hà Hoàng.

 Xử lý các trường hợp vi phạm và tập trung phát triển rừng

Ông Phạm Hồng Tiến, Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn cho hay, vừa qua Hạt đã ngăn chặn và xử lý việc phá rừng trái pháp luật, các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý lâm sản, kiểm tra, giám sát khai thác rừng trồng và trồng lại rừng sau khai thác. Tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2021, trên địa bàn huyện đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 99 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, giảm 29 vụ so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 22,66%), phạt tiền 826,25 triệu đồng.

Hạt Kiểm lâm Mai Sơn: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR - Ảnh 6.

Nhờ công tác tuyên truyền, vận động tốt về bảo vệ rừng, vì vậy nhiều năm qua tình trạng phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn huyện Mai Sơn đã giảm hẳn. Ảnh: Hà Hoàng.

"Trước đây tôi chưa hiểu về lợi ích của việc bảo vệ rừng, nhờ cán bộ Kiểm lâm tuyên truyên, tôi đã hiểu rõ hơn rồi. Nếu bảo vệ rừng tốt thì sẽ chống được sạt lở đất, ngăn cản được lũ quét lũ ống... Chúng tôi sẽ chung tay cùng Kiềm lâm và chính quyền địa phương bảo vệ rừng và phát triển rừng", ông Hà Văn Miếng, bản Mường (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn) nói.

Ngoài công tác bảo vệ rừng và PCCCR, Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn còn phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các xã, thị trấn, các bản và các chủ rừng đã khảo sát, thiết kế lựa chọn địa bàn, đo đạc diện tích đất để thực hiện công tác trồng rừng năm 2021 theo chỉ tiêu kế hoạch giao. Kết quả, huyện đã tổ chức trồng rừng xong với diện tích 86,29 ha/150 ha rừng sản xuất, đạt hơn 57% kế hoạch được giao.

Theo ông Phạm Hồng Tiến, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Mai Sơn thông tin, hiện nay công tác quản lý, bảo vệ rừng đã có những chuyển biến, nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng với các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực. Chủ trương xã hội nghề rừng từng bước được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Công tác ngăn ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với hành vi phá rừng trái pháp luật được cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm chỉ đạo, tình trạng vi phạm pháp luật và diện tích bị thiệt hại do hành vi phá rừng giảm đáng kể.

Thời gian tới, Hạt sẽ phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự; quy chế phối hợp giữa đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã và các cơ quan chức năng của địa phương. Tăng cường các biện pháp hữu hiệu nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, khai thác chế biến lâm sản; bảo vệ động vật hoang dã, giảm số vụ vi phạm, giữ vững ổn định tình hình lâm phận, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp.

Thực hiện tốt việc xây dựng phương án và tổ chức các biện pháp PCCCR, lấy phòng cháy là trọng tâm theo phương châm 4 tại chỗ. Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm chủ rừng, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng. Tập trung bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, tiếp tục nâng cao chất lượng, trữ lượng rừng tự nhiên thông qua các biện pháp nuôi dưỡng rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, làm giàu rừng và cải tạo rừng nghèo kiệt, khai thác hợp lý các nguồn lâm sản ngoài gỗ từ rừng tự nhiên.

Hà Hoàng