dd/mm/yyyy

Điện Biên: Thực hiện NTM ở Mường Nhé, khó khăn trăm bề

Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp. Tuy nhiên, Mường Nhé đang gặp nhiều khó khăn...

Điện Biên dốc sức cho huyện nghèo làm NTM

Từ khi thực hiện Chương trình NTM, UBND tỉnh Điện Biên đã đầu tư cho huyện Mường Nhé nhiều chương trình, dự án để nâng cao đời sống nhân dân. Riêng Đề án 79, đã đầu tư cơ sở hạ tầng, điện đường, trường, trạm cho Mường Nhé trên 500 tỷ đồng. Để án cũng đã sắp xếp ổn định dân cư cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn. Năm 2020, Bộ Công an cũng đã hỗ trợ cho Mường Nhé 55 tỷ đồng để làm trên 1.100 ngôi nhà cho người nghèo.

Là địa bàn vùng cao, biên giới với trên 90% dân số là dân tộc Hà Nhì, đời sống người dân còn nhiều khó khăn song thời gian qua xã Sín Thầu tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt nhiều hiệu quả. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân được thụ hưởng nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ như: 135/CP, 30a/CP, chính sách theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, chi trả dịch vụ môi trường rừng... cuộc sống của người dân đã có nhiều đổi thay. 

Điện Biên: Thực hiện NTM ở Mường Nhé, khó khăn trăm bề - Ảnh 1.

Trung tâm huyện Mường Nhé (Điện Biên) được xây dựng khang trang sau hớn 20 năm thành lập huyện.

Cùng với sự hỗ trợ về nguồn vốn, cây, con giống, khoa học - kỹ thuật, Sín Thầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương: UBND xã đã xây dựng 8 mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng và phát triển đàn gia súc trên 10.000 con... Người dân Sín Thầu còn tích cực tham gia hiến đất, ngày công lao động, tiền, chung sức xây dựng cơ sở vật chất điện, đường, trường, trạm. Nhờ đó, xã vùng biên thay da đổi thịt từng ngày, nhiều năm qua, Sín Thầu tự hào có thành tích "4 không": Không có người nghiện ma túy, không có tình trạng phá rừng, không di dịch cư tự do và không có truyền đạo trái pháp luật. Đến hết năm 2022, xã Sín Thầu đạt 18 tiêu chí nông thôn mới.

Xây dựng NTM ở vùng sâu Điện Biên, khó khăn trăm bề

Mặc dù được nhà nước đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, nhưng do xuất phát điểm của người dân Mường Nhé còn quá thấp. Vì thế đời sống nhân dân các dân tộc còn nhiều khó khăn. Hiện nay, tiêu chí về thu nhập đang là vấn đề nan giải trong việc thực hiện Chương trình NTM. Hiện tại số tiêu chí bình quân đạt của huyện chỉ bằng 1/2 (9,82/19 tiêu chí).

Điện Biên: Thực hiện NTM ở Mường Nhé, khó khăn trăm bề - Ảnh 2.

Thực hiện Chương trình NTM, hiện nay Mường Nhé đang cần nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: Quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM có sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành và người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên đổi mới nội dung lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong xây dựng NTM. Xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung, tránh dàn trải; thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó. Đến hết năm 2022, toàn huyện bình quân đạt 9,82 tiêu chí/xã. 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng, thì hiện tại Mường Nhé đang rất cần một nguồn lực lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhất là hệ thống trường lớp, đường giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia... Vì thế xét theo nhóm tiêu chí: Nhóm 1 (xã đạt 19 tiêu chí) huyện chưa có xã đạt; nhóm 2 (số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí) có xã Sín Thầu đạt 18 tiêu chí; nhóm 3 (xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí) có 4 xã: Mường Nhé, Leng Su Sìn, Sen Thượng và Mường Toong; nhóm 4 (xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí) có 6 xã: Nậm Kè, Chung Chải, Quảng Lâm, Pá Mỳ, Huổi Lếch, Nậm Vì.

Điện Biên: Thực hiện NTM ở Mường Nhé, khó khăn trăm bề - Ảnh 3.

Ngoài nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng, thì người dân Mường Nhé rất cần nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong chương trình xây dựng NTM, song hiện nay Mường Nhé còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng NTM, đặc biệt là nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vẫn dựa vào ngân sách Nhà nước, mức huy động từ các nguồn khác gần như không có. Sự tham gia, đóng góp của người dân hạn chế, do tỷ lệ hộ nghèo còn cao, không có khả năng đóng góp. Vì vậy, mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã NTM ở mức độ rất thấp. 

Do áp dụng Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 có một số chỉ tiêu trong tiêu chí cao khi rà soát không đạt được yêu cầu, nội dung tiêu chí dẫn đến số tiêu chí giảm. Năm 2022 trung bình số tiêu chí giảm so với năm 2021 khoảng 1,6 tiêu chí/xã. Năm 2021 UBND tỉnh đã công nhận xã Sín Thầu đạt chuẩn NTM năm 2020, song đến thời điểm hiện nay sau khi rà soát xã Sín Thầu chỉ còn đạt 15 tiêu chí. Trên địa bàn huyện chưa có thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM...

Vinh Duy