dd/mm/yyyy

Xúc tiến thương mại nông sản

Vải không xuất khẩu được, sẽ bán online

Ảnh hưởng dịch Covid -19, quả vải Việt Nam đang đứng trước nguy cơ “lỡ hẹn” với nhiều thị trường. Mới đây, đại diện Bộ Công Thương đã thông tin về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trên.