dd/mm/yyyy

Vì sao thanh long vỏ vàng có gai giá cao ngất trên 400.000 đồng/kg vẫn đắt hàng

Thanh long vỏ vàng - ruột rắng được thu mua với giá hơn 100.000 đồng/kg nhưng trái thanh long vỏ vàng có gai còn gọi là thanh long tổ yến có giá đến trên 400.000 đồng/kg.

Thanh long tổ yến thuộc hàng hiếm, giá cao ngất vẫn đắt hàng.

Nguyễn Quỳnh (vov.vn)