dd/mm/yyyy

Tuần Giáo: 70 năm sau ngày giải phóng

Tuần Giáo là cái nôi cách mạng - địa phương đầu tiên của tỉnh Điện Biên gây dựng được cơ sở cách mạng, thành lập khu du kích với nhiều quần chúng trung kiên...

Về Tuần Giáo Anh hùng

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, quân dân Tuần Giáo vừa chiến đấu vừa thi đua lao động sản xuất đóng góp sức người, của cải vật chất góp phần làm nên những thắng lợi to lớn.

70 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Trên hành trình xây dựng, huyện Tuần Giáo đã xác định phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân là mục tiêu và động lực phát triển.

Từ đó xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, giải pháp phù hợp để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

 Tuần Giáo: 70 năm sau ngày giải phóng  - Ảnh 1.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Tuần Giáo là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Vinhduy.

Đến nay, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện đã phát triển khá đồng đều; kết cấu hạ tầng đạt được nhiều kết quả quan trọng; tốc độ giảm nghèo đạt yêu cầu, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc được nâng lên. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Với những thành tích nổi bật đã đạt được trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân"; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu "Đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới", "Anh hùng Lao động" "Anh hùng Quân đội", "Mẹ Việt Nam anh hùng", Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất…

 Tuần Giáo: 70 năm sau ngày giải phóng  - Ảnh 2.

Đường phố Tuần Giáo được trang trí, chuẩn bị đón mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng. Ảnh: Vinhduy

Tuần Giáo nỗ lực bứt phá phát triển

Trên hành trình phát triển, Tuần Giáo có những thuận lợi, cơ hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới huyện Tuần Giáo tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Phát huy lợi thế thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục quốc lộ 279, tranh thủ sự đầu tư, ủng hộ của tỉnh vào trục động lực này để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện hiệu quả "2 đột phá" Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

 Tuần Giáo: 70 năm sau ngày giải phóng  - Ảnh 3.

Là địa phương có diện tích cây mắc ca lớn nhất cả tỉnh. Trong những năm tới, mắc ca sẽ cho người dân thu nhập cao. Ảnh: Vinhduy

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các dự án trồng cây mắc ca, cây ăn quả. Tích cực hỗ trợ người dân chăm sóc diện tích đã trồng, nhất là những vườn cây đã cho thu hoạch. Chỉ đạo quyết liệt đơn vị chủ trì liên kết bao tiêu sản phẩm kết hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để  người dân chuyển biến về nhận thức, nhận thấy được hiệu quả kinh tế của cây mắc ca, cây ăn quả. Từ đó tích cực tham gia trồng, nhân rộng, đưa Tuần Giáo trở thành vùng chuyên canh cây mắc ca, cây ăn quả.

Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, tập trung gắn với liên kết theo chuỗi; sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, áp dụng công nghệ cao. Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư sản xuất nông nghiệp liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, HTX. Thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm, xây dựng trung tâm OCOP cấp huyện nhằm quảng bá thương hiệu và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

 Tuần Giáo: 70 năm sau ngày giải phóng  - Ảnh 4.

Cùng với phát triển kinh tế, an sinh xã hội đảm bảo nâng cao đời sống người dân. Các tuyến đường giao thông nông thôn của Tuần Giáo đã được bê tông hóa. Ảnh: Vinhduy

Tập trung xây dựng, phát triển đô thị trung tâm thị trấn Tuần Giáo, phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2030. Theo đó huyện sẽ điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích cây xanh, công cộng. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án khu dân cư số 1, 2, 3; chợ thị trấn Tuần Giáo; dự án bến xe khách; xây dựng sân vận động, quảng trường, trung tâm hội nghị, công viên thị trấn; cải tạo khu vực dốc đỏ tạo điểm nhấn không gian đô thị… Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực xây dựng các công trình văn hóa, thể dục thể thao nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần, luyện tập thể dục thể thao của Nhân dân.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường quản lý đầu tư theo quy hoạch, đảm bảo quá trình phát triển phù hợp với quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư.

 Tuần Giáo: 70 năm sau ngày giải phóng  - Ảnh 5.

Tuần Giáo đang tập trung xây dựng, phát triển đô thị trung tâm thị trấn Tuần Giáo, phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2030. Ảnh: Vinhduy

Khai thác tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, phát triển các điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm bản sắc truyền thống các dân tộc trên địa bàn. Trước mắt khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ tại đỉnh đèo Pha Đin theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái Tênh Phông, nước nóng Bản Sáng, khu căn cứ cách mạng Pú Nhung, di tích khảo cổ Hang Thẳm Khương; di tích cấp tỉnh danh lam thắng cảnh hang động Mùn Chung…

Tranh thủ tối đa dự án hỗ trợ trồng, chế biến dược liệu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi để khai thác, phát triển tiềm năng về cây dược liệu trên địa bàn.  

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực với thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chất lượng về mọi mặt, nhất là ý thức trách nhiệm vì Nhân dân. Triển khai có hiệu quả các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động.

Quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phát huy tốt dân chủ cơ sở, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, vướng mắc trong Nhân dân, làm cho "dân tin, dân yên".

Đẩy mạnh mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

 

Vinh Duy