dd/mm/yyyy

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông ở Phong Thổ

Nhiều mô hình khuyến nông do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ (Lai Châu) triển khai, đã đem lại hiệu quả thiết thực cho nông dân trên địa bàn.


Phù Yên (Sơn La): Chủ động phòng chống đói, rét cho đàn gia súc

Chăn nuôi trâu, bò là một thế mạnh, nhất là ở các xã vùng cao. Huyện Phù Yên (Sơn La) chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc.


Hà Nội thí điểm thành lập 3 trung tâm dịch vụ nông nghiệp, nằm ở những huyện nào?

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành các Quyết định số: 3876/QĐ-UBND, 3879/QĐ-UBND, 3880/QĐ-UBND về thí điểm thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Thời gian thực hiện thí điểm trong 3 năm (từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2025).


Lào Cai tăng cường hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp

Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Lào Cai đã thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ bà con nông dân phát triển nông nghiệp


Bình Phước: Sai phạm tài chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp bị cách chức

Ông Huỳnh Xuân Linh đã bị cách chức, do mắc sai phạm trong quyết toán khoản tiền trên 254,6 triệu đồng.


Sơn La: Khuyến nông cầm tay chỉ việc giúp nông dân khá, giàu

Nhằm từng bước giúp nông dân đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập, nhiều năm nay, Trung tâm Khuyến nông (nay gọi là Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tổ chức hội thảo kết hợp với trình diễn, xây dựng mô hình, chuyển giao các mô hình trồng trọt và chăn nuôi tại địa phương.