dd/mm/yyyy

Trồng rau bắp cải trái vụ

Nông dân Tây Bắc: Trồng rau bắp cải trái vụ giúp người Thái có thu nhập cao

Trồng rau bắp cải trái vụ tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân tộc Thái nơi đây.


Noong Luông Mai Châu trồng bắp cải trái vụ

Xã Noong Luông là địa bàn đầu tiên được huyện Mai Châu lựa chọn thử nghiệm mô hình trồng bắp cải trái vụ theo hướng an toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ.