dd/mm/yyyy

tỉnh sơn la xuất khẩu xoài

Sơn La: Bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu

Ngày 15/4, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND huyện Mường La tổ chức Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2023.


Sơn La: Bàn giao xoài theo thoả thuận tiêu thụ cho các đơn vị chế biến, xuất khẩu

Vào 17h hôm nay (28/5), tỉnh Sơn La tổ chức chương trình bàn giao sản phẩm xoài theo thỏa thuận tiêu thụ cho các đơn vị chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và thương mại điện tử năm 2021.