dd/mm/yyyy

Thủ phủ cây ăn quả mai sơn

Đổi thay vùng đất lịch sử "Tập đoàn cứ điểm Nà Sản"

Sau 70 năm giải phóng, Tập đoàn cứ điểm Nà Sản năm xưa đã khoác lên mình diện mạo mới, trở thành một trong những vùng kinh tế của huyện Mai Sơn (Sơn La).


Mai Sơn: Điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Mai Sơn (Sơn La) tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực.


Trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ, lợi nhuận cao, an toàn lớn

Nhiều nông hộ ở huyện Mai Sơn (Sơn La) đầu tư, nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ mang lại thu nhập cao, tạo ra các sản phẩm an toàn...


Vùng đất này có nhiều tỷ phú, triệu phú nhờ trồng cây ăn quả

Những năm gần đây, nhiều hộ dân sinh sống ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có cuộc sống dư giả nhờ chuyển đổi diện tích đất nương rẫy kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, đem lại nguồn thu nhập từ vài trăm triệu tới hơn 1 tỷ đồng/năm. Việc chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, đã góp phần giảm nghèo, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân tại các cơ sở.