dd/mm/yyyy

Thu hái quả cà phê

Sơn La: Yêu cầu người dân thu hái cà phê đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng

Trước tình trạng người dân ở một số nơi thu hái cà phê Sơn La không đảm bảo chất lượng, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản gửi Sở NNPTNT; UBND các huyện, thành phố về việc thu hái quả cà phê đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.