dd/mm/yyyy

Thi công các công trình

Thành phố Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý dự án (QLDA) thành phố Lai Châu (Lai Châu) đã và đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đảm bảo hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra.