dd/mm/yyyy

Táo mèo bắc yên

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng Cao Bắc Yên

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Yên (Sơn La) triển khai nhiều giải pháp, từng bước hoàn thành các tiêu chí.


Cây thoát nghèo trên vùng cao Bắc Yên

Loại cây thoát nghèo này vốn mọc tự nhiên ở các xã vùng cao huyện Bắc Yên. Loại cây này, là cây trồng chủ lực giúp đồng bào dân tộc nơi đây cao thoát nghèo.


Bắc Yên tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế

Huyện Bắc Yên (Sơn La) tạo điều kiện hỗ trợ người dân các xã vùng cao tận dụng lợi thế phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập.