dd/mm/yyyy

Sơn La: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đại biểu Hội Nông dân

Ngày 21/2, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ...

Clip: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh thứ X

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La sẽ tổ chức vào quý III

Tại cuộc họp, đã thông qua các dự thảo văn bản: Thông báo phân công nhiệm vụ, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức triển khai nhiệm vụ.

Quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội gồm: Tiểu ban Hậu cần, Tổ giúp việc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; Tiêu ban Nhân sự, Tổ giúp việc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; Tiêu ban Tuyên truyền, Khánh tiết và Tổ giúp việc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; Tiêu ban Văn Kiện, Tổ giúp việc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sơn La: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Nông dân - Ảnh 2.

Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, họp tổ chức triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Văn Ngọc

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, đã cùng nhau thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể về nội dung, tiến độ và phân công trách nhiệm với từng thành viên, hoàn thành việc xây dựng đề cương báo cáo văn kiện Đại Hội và công tác nhân sự. Chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội như; trang trí khánh tiết âm thanh, ánh sáng.

Sơn La: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Nông dân - Ảnh 3.

Sơn La: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Nông dân - Ảnh 4.

Sơn La: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Nông dân - Ảnh 5.

Các đại biểu, tham dự cuộc học Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Đến thời điểm này cơ bản Đại Hội chi hội Nông dân đã hoàn thành Đại hội, các huyện, thành phố đã chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở và hoàn thành tổ chức trong quý I. Dự kiến Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, sẽ được tổ chức vào quý III năm 2028.

Đề nghị các Tiểu ban, các Tổ giúp việc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 khẩn chương triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Văn Ngọc