dd/mm/yyyy

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023

Ngày 24/2, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai nội dung trọng tâm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị triển khai nội dung trọng tâm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Sơn La có 58 đạt chuẩn NTM

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. Tại hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG năm 2022, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình năm 2023; Một số điểm mới trong Chương trình MTQG đoạn năm 2021 – 2025, tóm tắt các chương trình chuyên đề; Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Một số nội dung chính về cơ chế phân bổ, huy động nguồn, lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 của tỉnh Sơn La. Triển khai Chương trình OCOP, du lịch nông thôn, chuyển đổi số, nền tảng số hóa liên kết mạng lưới các chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Sơn La, cho biết: Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, Tỉnh Ủy Sơn La đã ban hành 2 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Sơn La ban hành 19 văn bản triển khai thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới; kiện toàn văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp, thành lập các Ban chỉ đạo, Tổ công tác.

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023 - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Vinh)

Hoàn thành phân bổ nguồn vốn giao cho các chương trình, dự án theo quy định để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 là trên 350 tỷ đồng, phân bổ giai đoạn năm 2021-2025 là gần 600 tỷ đồng. Công tác truyền thông, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức thức như: Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động, chiếu phim, pano. Trong năm 2022 đã phát hành được 52 chuyên mục, 1803 tin bài, 123 phóng sự về các chương trình, chính sách của tỉnh, phát triển kinh tế trang trại, các hoạt động xây dựng NTM.

Triển khai thực hiện 7 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm hướng hữu cơ trên 10 huyện thành phố với diện tích trên 300 ha. Triển khai cứng hóa được 213 tuyến đường/105km với tổng kinh phí đầu từ trên 134 tỷ đồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong năm đã đã chứng nhân 31 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La lên 110 sản phẩm.

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023 - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Vinh)

Hết năm 2022, toàn tỉnh Sơn La có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4 xã so với năm 2021, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng theo Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La, công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Sơn La còn một số hạn chế như: Có chỉ tiêu giao không đạt kế hoạch, số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đạt 5/6 xã. Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025 nhiều tiêu chí được điều chỉnh nội hàm, tiền nội dung, mức độ đạt chuẩn của một số chỉ tiêu, tiêu chí được quy định cao hơn so với giai đoạn năm 2016 – 2020 do đó qua rà soát bình quân toàn tỉnh chỉ đạt 8,9 chỉ tiêu/xã, có 48/54 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới không duy trì đạt chuẩn 19 tiêu chí. 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao không duy trì đạt chuẩn 19 tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí giai đoạn năm 2021-2025. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao, tiêu chí thu nhập chưa bền vững.

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023 - Ảnh 4.

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023 - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Văn Ngọc)

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023 - Ảnh 6.

Hết năm 2022, toàn tỉnh Sơn La có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4 xã so với năm 2021. (Ảnh: Nguyễn Vinh)

Nhiều giải pháp xây dựng NTM tại vùng cao Sơn La

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp trong việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới như: Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Một số nội dung chính về cơ chế phân bổ, huy động nguồn, lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Sơn La. Triển khai Chương trình OCOP, du lịch nông thôn, chuyển đổi số, nền tảng số hóa liên kết mạng lưới các chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM.

Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh văn phòng, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, cho biết: Một số điểm mới trong Chương trình MTQG đoạn năm 2021 – 2025 là nâng cao mức sống, đời sống văn hóa, thu nhập của người nông dân. Xã NTM kiểu mẫu Thu nhập cao hơn 10% so với quy định xã NTM nâng cao, 01 mô hình thôn NTM thông minh. Đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu ít nhất ở 01 lĩnh vực nổi trội. Huyện NTM 9 tiêu chí với 36 chỉ tiêu (tăng 22 chỉ tiêu), 100% xã đạt chuẩn (Bộ tiêu chí 2021-2025), 10% xã đạt chuẩn nâng cao. 100% thị trấn đạt đô thị văn minh. 

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023 - Ảnh 7.

Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh văn phòng, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Ngọc)

Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 90% trở lên. Thị xã, thành phố hoàn thành NTM cần 100% xã đạt chuẩn (Bộ tiêu chí 2021-2025), Ít nhất 01 xã đạt chuẩn nâng cao. 100% phường đạt đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 90% trở lên. Đất cây xanh: 5m2/người. Huyên NTM nâng cao đạt 09 tiêu chí với 38 chỉ tiêu, 50% số xã đạt chuẩn nâng cao. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 95% trở lên. Tỉnh NTM, cần 100% đơn vị cấp huyện đạt/hoàn thành NTM. 20% số huyện đạt NTM nâng cao. 40% số xã đạt NTM nâng cao. Có Đề án xây dựng NTM cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. 70% số km đường huyện, tỉnh, quốc lộ được trồng cây xanh. Đất cây xanh: 4m2/người. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức: 90% trở lên.

Cũng theo ông Lam, để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện Chương trình của địa phương theo quy định. Ban hành các văn bản cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, các nội dung thành phần của Chương trình và Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025. Triển khai hiệu quả, kịp thời 06 Chương trình chuyên đề  theo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. 

Khẩn trương kiện toàn hệ thống bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp thống nhất, đồng bộ theo quy định. Xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được giao thực hiện Chương trình năm 2023.

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023 - Ảnh 8.

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023 - Ảnh 9.

Mục tiêu phấn đấu năm 2023, Sơn La có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến, số vốn triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 là trên 1 nghìn tỷ. (Ảnh: Nguyễn Vinh)

Mục tiêu phấn đấu năm 2023, Sơn La có  5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến, số vốn triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 là trên 1 nghìn tỷ.

Trong năm 2023, để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Sơn La sẽ triển khai, thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình năm 2023; có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để thực hiện, trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu: Bình quân toàn tỉnh đạt 10,5 tiêu chí/xã; có 63 xã đạt 19 tiêu chí, 06 xã đạt từ 1518 tiêu chí, 40 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 79 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2023 là 08 xã. 

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng NTM của các huyện làm căn cứ chỉ đạo, triển khai chương trình giai đoạn 2021-2025. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM, trong đó tập trung nâng cao nhận thức và hiểu đúng về mục đích, nguyên tắc và bản chất của của Chương trình, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua "Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 20212025 do tỉnh phát động.

Nghiên cứu, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách đúng các quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và các vùng miền dân tộc; nghiên cứu, đề xuất mô hình bộ máy tham mưu, giúp việc tổ chức triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025 đảm bảo xứng tầm nhiệm vụ, hiệu quả.

Sơn La: Cần 1 nghìn tỷ xây dựng NTM 2023 - Ảnh 10.

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng chương trình NTM đạt hiệu quả cao. (Ảnh: Văn Ngọc)

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng chú trọng vào chất lượng và tính bền vững, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là ở những xã nghèo, đặc biệt khó khăn; tập trung hỗ trợ triển khai xây dựng NTM cấp thôn, bản ở các xã dưới 10 tiêu chí. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trong đó ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Đối với Chương trình OCOP cần tiếp tục triển khai theo hướng tập trung đi sâu vào chất lượng, theo đúng nguyên tắc và bản chất của chương trình. Chú trọng và bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn; tiếp tục chỉ đạo các địa phương phát triển và nhân rộng các mô hình đường hoa – cây xanh theo hướng vườn mẫu - khu dân cư kiểu mẫu.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh- Phạm Hoài