dd/mm/yyyy

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình: Chú trọng công tác đào tạo, sát hạch lái xe máy, ô tô

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình luôn chú trọng công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe có vai trò rất quan trọng; giúp những người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức, kỹ năng làm chủ tình huống khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện có tổng số 5 cơ sở đào tạo, bao gồm 4 cơ sở đào tạo lái xe các hạng B, C, A1 và 01 cơ sở đào tạo lái xe hạng A1. Cụ thể: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình, lưu lượng đào tạo trên 1.000 học viên: Đào tạo các hạng B, C và mô tô hạng A1; Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, lưu lượng đào tạo dưới 500 học viên: Đào tạo các hạng B, C và mô tô hạng A1. Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, lưu lượng đào tạo dưới 1.000 học viên: Đào tạo các hạng B, C và mô tô hạng A1. Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe chi nhánh Hòa Bình, lưu lượng đào tạo dưới 1.000 học viên: Đào tạo các hạng B, C và mô tô hạng A1. Trung tâm đào tạo lái xe mô tô hạng A1 thì đào tạo hạng A1.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình: Chú trọng công tác đào tạo, sát hạch lái xe máy, ô tô - Ảnh 1.

Những năm qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình luôn chú trọng công tác đào tạo, sát hạch lái xe máy, ô tô. Ảnh: Hà Hoàng.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình cho hay: Quan điểm của chúng tôi là việc cấp Giấy phép lái xe ô tô phải thực chất, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Vì vậy, công tác đào tạo, sát hạch lái xe phải được kiểm soát chặt chẽ từ khâu đào tạo đến sát hạch từng lớp học. Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, chấn chỉnh về công tác đào tạo, sát hạch lái xe; tiến hành giám sát các kỳ sát hạch lái xe; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch, hội đồng sát hạch, tổ sát hạch giúp quá trình sát hạch lái xe được thực hiện nghiêm túc, minh bạch. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe ngày càng được nâng cao.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình: Chú trọng công tác đào tạo, sát hạch lái xe máy, ô tô - Ảnh 2.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình luôn chú trọng công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; giúp những người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức, kỹ năng làm chủ tình huống khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Hà Hoàng.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện có tổng số 2 trung tâm sát hạch loại 2 là Trung tâm sát hạch thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình và Trung tâm sát hạch thuộc Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Năm 2020, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho tổng số 20.028 học viên gồm 6.682 học viên lái xe ô tô các hạng B, C và 13.346 học viên lái xe mô tô hạng A1. Đến năm 2021 (đến thời điểm 16/3/2021), thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho tổng số 3.632 học viên gồm 989 học viên lái xe ô tô các hạng B, C và 2.643 học viên lái xe mô tô hạng A1. Để thực hiện công tác quản lý, Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình đã thực hiện kiểm tra tổi thiểu 1 kỳ đối với các khóa đào tạo lái xe ô tô và kiểm tra đột xuất đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô hạng A1.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình: Chú trọng công tác đào tạo, sát hạch lái xe máy, ô tô - Ảnh 3.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình niêm yết công khai các khoản phí, lệ phí, nghiêm cấm việc thu phí qua các đầu mối trung gian. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình cho biết, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, sở đã chỉ đạo các phòng chức năng đôn đốc các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ: Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển sinh, bám sát các quy định. Tuyệt đối không tuyển sinh vượt lưu lượng được cấp phép và khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, giáo viên tại từng thời điểm. Thường xuyên đôn đốc, chấn chỉnh bộ phận tuyển sinh trong tiếp nhận hồ sơ học viên, đảm bảo các thành phần theo quy định, đặc biệt là giấy chứng nhận sức khoẻ người lái xe theo đúng mẫu và do cơ quan y tế có đủ thẩm quyền cấp. Thực hiện nghiêm các quy định về ký hợp đồng đào tạo và thanh lý hợp đồng đào tạo đối với học viên.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình niêm yết công khai các khoản phí, lệ phí, nghiêm cấm việc thu phí qua các đầu mối trung gian. Đồng thời, tổ chức đào tạo đảm bảo chương trình, thời lượng theo quy định, tăng cường quản lý học viên dự học; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra hết môn học, kiểm tra tốt nghiệp, cấp chứng chỉ đào tạo đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, sở cũng tăng cường kết hợp công tác đào tạo với công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, phổ biến nội quy, quy chế học, sát hạch cho học viên. Qua đó, góp phần ngăn ngừa các hành vi gian lận trong quá trình sát hạch, phấn đấu nâng cao tỷ lệ đạt của các kỳ sát hạch lái xe.

Việc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, sẽ giúp cho người lái xe sau khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành tốt, có tư cách đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật; đặc biệt là ý thức thực hiện văn hóa giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và tính mạng cho chủ phương tiện tham gia giao thông.

Hà Hoàng