dd/mm/yyyy

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018

Ngày 5/5, Sở GDĐT Sơn La đã tổ chức Lễ công bố vận hành hệ thống quản lý IMS tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018. Việc vận hành này sẽ giúp Sở GDĐT Sơn La tạo bước đột phá trong quản lý giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng GDĐT của tỉnh Sơn La một cách thực chất và bền vững.

Với mục tiêu minh bạch-chất lượng-trách nhiệm xã hội và phương thức hành động "Viết những gì cần làm-làm những gì đã viết-viết những gì đã làm", bộ tài liệu IMS của Sở GDĐT Sơn La bao gồm tầm nhìn, sứ mạng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và 115 thủ tục quy trình, hướng dẫn công việc, mô tả quyền hạn, trách nhiệm đến từng vị trí công việc.

Qua đó, sẽ giúp cho các khách hàng bên ngoài, bao gồm: Các nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh và người có nhu cầu đều có thể tiếp cận và thực hiện được các giao dịch một cách dễ dàng thuận lợi. Đồng thời, giúp cho mỗi cán bộ, công chức của Sở GDĐT Sơn La nâng cao được tinh thần, thái độ và tính chuyên nghiệp trong phục vụ người dân, tổ chức một cách thân thiện, hiệu quả.

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp  ISO 9001:2015 và ISO 9001:2018 - Ảnh 1.

Lễ công bố vận hành hệ thống quản lý IMS tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018 của Sở GDĐT Sơn La.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, cho biết: Với nhiệm vụ tạo bước đột phá trong quản lý giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng GDĐT của tỉnh Sơn La một cách thực chất và bền vững, bộ tài liệu IMS do Sở GDĐT Sơn La soạn thảo đã chỉ ra tầm nhìn tổng thể đến năm 2040. Đồng thời, xác định được mục tiêu cụ thể của ngành cho từng năm học, tương ứng với các nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, từng cán bộ, công chức để đạt được mục tiêu chất lượng theo đúng tầm nhìn đã công bố.

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp  ISO 9001:2015 và ISO 9001:2018 - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GDĐT Sơn La công bố tầm nhìn, sứ mạng, chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Sở GDĐT tại Lễ công bố vận hành hệ thống quản lý IMS tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018.

Như chúng ta đã biết: Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đã khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta về giáo dục là "GDĐT là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân". Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã khẳng định khâu đột phá đầu tiên trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ là "Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng GDĐT các cấp, nhất là cấp THPT và giáo dục nghề nghiệp"... Chính từ những yêu cầu trên và để đáp ứng được các mục tiêu Nghị quyết số 29 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La thứ XV đã đề ra thì việc vận hành hệ thống quản lý tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018 đóng vai trò quan trọng- PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GDĐT Sơn La thông tin thêm.

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp  ISO 9001:2015 và ISO 9001:2018 - Ảnh 3.

Lễ công bố vận hành hệ thống quản lý IMS tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018 được tổ chức trực tuyến tới các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Sơn La.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đòi hỏi của công cuộc cải cách hành chính và nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng GDĐT, Sở GDĐT Sơn La đã chủ động xây dựng tờ trình với UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cho phép Sở GDĐT xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý IMS tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về GDĐT, nâng cao năng lực quản trị hành chính và gia tăng trách nhiệm xã hội.

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp  ISO 9001:2015 và ISO 9001:2018 - Ảnh 4.

Trong quá trình vận hành, Sở GDĐT Sơn La cũng đã cam kết huy động mọi nguồn lực để đạt được Tầm nhìn-Sứ mạng-Chính sách chất lượng dựa trên việc xác định Mục tiêu chất lượng cho từng năm.

"Trên con đường đổi mới tìm kiếm cơ hội tồn tại và phát triển, Sở GDĐT Sơn La đã sớm nhận thức được sự cần thiết phải có một phương pháp quản lý chất lượng mới có thể thỏa mãn nhu cầu của học sinh, sinh viên, của khách hàng, của xã hội và phù hợp với các chế định. Những mong muốn đó sẽ được tìm thấy trong 2 tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018.

Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp bao gồm ISO 9001:2015 (gọi tắt là QMS) tích hợp với Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục ISO 21001:2018 (EOMS) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở GDĐT Sơn La. Hôm nay, các đơn vị của Sở GDĐT Sơn La đã được phân phối Bộ tài liệu IMS gồm 115 tài liệu. Trong đó, có 67 Thủ tục quy trình, 15 Hướng dẫn công việc, 7 Quy định-Quy chế-Nghị định với tổng 1000 trang/bộ"-Tiến sỹ Ngô Văn Nhơn, Viện trưởng Viện Kiểm định và Phát triển chất lượng chia sẻ.

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp  ISO 9001:2015 và ISO 9001:2018 - Ảnh 6.

Tiến sỹ Ngô Văn Nhơn, Viện trưởng Viện Kiểm định và Phát triển chất lượng khẳng định việc Sở GDĐT Sơn La vận hành hệ thống quản lý IMS tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018 là một quyết định chiến lược.

Việc chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược đối với một tổ chức, giúp tổ chức cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp cơ sở chắc chắn cho các chương trình phát triển bền vững. Do vậy việc áp dụng ISO là một con đường, một hướng đi, một sự lựa chọn đúng đắn mang tính chiến lược cho sự phát triển bền vững của Sở GDĐT Sơn La.

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp  ISO 9001:2015 và ISO 9001:2018 - Ảnh 7.

Thay mặt Ban ISO, Tổ thư ký Sở GDĐT, ông Cầm Văn An, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La cam kết: Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức khi thực hiện các giao dịch với khách hàng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các bên quan tâm, người học và người thụ hưởng.

Tại Lễ công bố vận hành, ông Cầm Văn An, Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La đã thay mặt Ban ISO, Tổ thư ký Sở GDĐT cam kết không ngừng hoàn thiện bộ tài liệu tích hợp IMS phù hợp với định hướng về phát triển KT-XH của tỉnh Sơn La, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tuân thủ nghiệm ngặt và minh bạch các thủ tục, quy trình đã được ban hành trong bộ tài liệu IMS; thực hiện đầy đủ và duy trì công tác đánh giá nội bộ tiến tới đánh giá chứng nhận của bên thứ ba. Đông thời, tăng cường tập huấn cho CBVC các đơn vị trực thuộc và tuyên truyền cho người dân để mọi người từng bước tiếp cận với phương thức quản lý mới, góp phần nâng cao chất lượng GDĐT và gia tăng trách nhiệm xã hội của các bên liên quan.

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp  ISO 9001:2015 và ISO 9001:2018 - Ảnh 8.

Tiến sỹ Ngô Văn Nhơn, Viện trưởng Viện Kiểm định và Phát triển chất lượng trao bộ tài liệu IMS cho Ban Giám đốc Sở GDĐT Sơn La.

Sau quá trình vận hành khoảng 4 tháng, Sở GDĐT Sơn La sẽ tiến hành đánh giá nội bộ nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu chất lượng, đo hiệu lực của các quá trình, đo mức hài lòng, thỏa mãn của khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài.

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp  ISO 9001:2015 và ISO 9001:2018 - Ảnh 9.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GDĐT Sơn La trao bộ tài liệu IMS cho đại diện các phòng của Sở GDĐT Sơn La.

Được biết, sau lễ công bố vận hành, Sở GDĐT Sơn La sẽ chuyển qua giai đoạn vận hành hệ thống đánh giá nội bộ 2 lần và đánh giá ngoài. Dự kiến tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế Mỹ sẽ đến đánh giá chứng nhận vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2021. Nếu kết quả đánh giá chứng nhận thành công, Sở GDĐT Sơn La sẽ vinh dự là tổ chức giáo dục đầu tiên ở Việt Nam được cấp một lúc 2 chứng chỉ ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018.

 

Quốc Tuấn