dd/mm/yyyy

Sáng kiến tương thanh long

Người phụ nữ có biệt tài chế thanh long thành mứt, rượu, tương, sáng kiến đoạt giải Nhất

Tương thanh long được đánh giá là sản phẩm khởi nghiệp khá độc đáo. Sản phẩm không chỉ có giá trị về mặt dinh dưỡng mà còn góp phần giải quyết sản lượng thanh long sau thu hoạch cho nông dân.