dd/mm/yyyy

Sa Pa: Phát động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới'

Ngày 16/2, tại xã Tả Phìn, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã phát động thi đua ''Chung sức xây dựng Nông thôn mới''...

Clip: Lễ ra quân phát động phong trào thi đua ''Chung sức xây dựng Nông thôn mới''.

Sa Pa tổ chức Lễ ra quân "Chung tay xây dựng Nông Thôn Mới"

Theo đó, thị xã Sa Pa tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực, tự cường. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua ''Chung sức xây dựng Nông thôn mới'' và phong trào thi đua ''Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Sa Pa: Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM - Ảnh 2.

Lễ ra quân phát động phong trào thi đua ''Chung sức xây dựng Nông thôn mới'' và phong trào thi đua ''Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai" năm 2030. Ảnh: Mùa Xuân.

Thông qua phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đề án xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của tỉnh, của thị xã, nhân rộng các điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua ''Chung sức xây dựng Nông thôn mới''. 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về thực hiện 2 phong trào thi đua. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Sa Pa: Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Lễ ra quân phát động phong trào thi đua ''Chung sức xây dựng Nông thôn mới'' và phong trào thi đua ''Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai" năm 2030. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Lê Tân Phong, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, cho biết, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc. Thực hiện xây dựng nông thôn mới phải thực chất, không chạy theo thành tích, không nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản, phải phát huy được vai trò của nhân dân làm chủ thể.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai Lê Tân Phong đề nghị thị xã Sa Pa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm. Nhất là tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai. 

Tiếp tục đổi mới cách thức, phương thức công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, xã hội và nhân dân về các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Huy động, lồng ghép sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải để nâng cấp kết cấu hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực nông thôn...

Sa Pa: Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM - Ảnh 4.

Ông Lê Tân Phong, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi Lễ ra quân. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sa Pa, cho rằng: Năm 2022, cấp ủy, chính quyền thị xã Sa Pa đã nỗ lực, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia và thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Sa Pa: Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM - Ảnh 5.

Ông Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sa Pa phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Mùa Xuân.

Thị xã Sa Pa nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

"Năm 2023, thị xã Sa Pa phấn đấu có thêm 1 xã đạt 19 tiêu chí, bình quân các xã đạt 13,9 tiêu chí, công nhận đạt chuẩn mới 5 thôn nông thôn mới, 2 thôn kiểu mẫu; giá trị sản xuất các ngành hàng hóa chủ lực đạt trên 150 tỷ đồng, chuyển đổi hơn 100 ha các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao... 

Do vậy, để đạt được những mục tiêu này, thị xã Sa Pa sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi; phát triển các loại hình tổ chức, dịch vụ sản xuất gắn với chế biến, liên kết sản xuất. Đẩy mạnh đầu tư kết cấu, hạ tầng kinh tế, xã hội các xã từng bước đồng bộ, hiện đại. 

Thi đua xây dựng nhà sạch, đường xanh, ngõ sáng; phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp hàng hóa". Ông Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sa Pa nhấn mạnh.

Sa Pa: Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM - Ảnh 6.

Các đại biểu tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới cho xã Tả Phìn (Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng toàn thể nhân dân ra quân tham gia thực hiện Lễ phát động phong trào thi đua ''Chung sức xây dựng NTM'' về cứng hóa đường giao thông nông thị xã Sa Pa đầu xuân Quý Mão năm 2023 tại đầu tuyến đường đi thôn Suối Thầu, xã Tả Phìn.

Tuyến đường có tổng chiều dài 2 km, tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 650 triệu đồng, còn lại do Nhà nước hỗ trợ.

Sa Pa: Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM - Ảnh 7.

Các đại biểu tham gia thực hiện Lễ phát động phong trào thi đua ''Chung sức xây dựng NTM'' về cứng hóa đường giao thông nông thôn Suối Thầu, xã Tả Phìn. Ảnh: Mùa Xuân.

Lễ ra quân phát động phong trào thi đua lần này, tiếp tục được triển khai sâu, rộng từ thị xã đến các xã, phường, các thôn, bản với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, phát huy sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Mùa Xuân