dd/mm/yyyy

Quỹ hỗ trợ nông dân, điểm tựa của nông dân vùng than

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch hoạt động Quỹ HTND nhằm duy trì nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, bộ máy của các Ban chỉ đạo, Ban điều hành và Ban kiểm soát Quỹ HTND được các cấp Hội tổ chức kiện toàn.

Tính đến hết 31/5/2019, có 11/14 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng nguồn Quỹ HTND với trên 1.300 chi Hội có Quỹ; 13/14 huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban điều hành Quỹ HTND; 13/13 đơn vị thành lập Ban kiểm soát Quỹ. Trong đó, có 2 huyện đạt mức Quỹ từ 500 triệu đồng- 1 tỷ đồng; 6 huyện đạt mức trên 1 tỷ đồng.

Người dân thôn Trường Tiến, xã Hải Lạng (Tiên Yên) thu hoạch mẻ tôm thẻ chân trắng.
Người dân thôn Trường Tiến, xã Hải Lạng (Tiên Yên) thu hoạch mẻ tôm thẻ chân trắng.

Sáu tháng đầu năm 2019, Quỹ HTND tỉnh được UBND tỉnh Quảng Ninh duyệt và cấp bổ sung 2,5 tỷ đồng từ ngân sách; UBND các huyện cấp 1,461 tỷ đồng bổ sung cho Quỹ cùng cấp; nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tính đến nay đạt hơn 37,094 tỷ đồng. Tổng dư nợ toàn tỉnh tính đến 31/5/2019 là 32,920 tỷ đồng với 1.092 lượt hộ hội viên, nông dân được xét vay thông qua việc triển khai thực hiện 148 dự án.

Nguồn vốn đã được các cấp Hội tiến hành thẩm định và cho vay đúng đối tượng; các hộ vay đầu tư sử dụng đúng mục đích, bám sát quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh.

Tổng dư nợ toàn tỉnh tính đến 31/5/2019 là 32,920 tỷ đồng với 1.092 lượt hộ hội viên, nông dân được xét vay thông qua việc triển khai thực hiện 148 dự án.

Nhìn chung, các hộ hội viên, nông dân được vay vốn tập trung vào đầu tư các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và trồng cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao.

Được vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND, anh Phạm Văn Chiêu ở thôn 4, xã Đồng Rui- huyện Tiên Yên đã quyết định đầu tư mở rộng diện tích, cải tạo ao để thí điểm nuôi tôm thẻ chân trắng.

Không chỉ gia đình anh Chiêu mà có 8 hộ dân khác trong xã được các cấp Hội hỗ trợ vay vốn để phát triển nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cho thấy tính hiệu quả rõ rệt, không những giúp phát triển kinh tế cho các hộ còn tạo việc làm ổn định cho 30- 40 lao động địa phương. Tại huyện Bình Liêu, hiện cũng có nhiều mô hình như: Nuôi dê; cá; chế biến miến dong... được triển khai hiệu quả nhờ nguồn vốn ưu đãi 2,6 tỷ đồng từ Quỹ HTND.

Ngoài nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội còn tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn ưu đãi từ nguồn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, tổng dư nợ cho vay tại 14/14 huyện, thị xã, thành phố đạt 912,032 tỷ đồng cho 23.493 hộ vay, thông qua 741 Tổ Tiết kiệm và vay vốn gồm 16 chương trình tín dụng.

Để đảm bảo an toàn nguồn vốn, thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2019, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh tổ chức 03 đợt kiểm tra tại 14/14 Hội ND các huyện, thị thành phố và 14 cơ sở. Bốn huyện, thị Hội tiến hành kiểm tra 15 xã, phường. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng vốn Quỹ HTND, nguồn vốn ủy thác thông qua kênh của các ngân hàng trên địa bàn.
Qua kiểm tra, không phát hiện sai phạm.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên theo dõi chỉ đạo, đôn đốc việc quản lý, sử dụng vốn vay và thu hồi vốn, phí. Hàng quý, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đều có công văn hướng dẫn việc thực hiện báo cáo, tổng hợp kết quả thực hiện và những biến động của nguồn vốn Quỹ ở mỗi cấp. Các địa phương triển khai thực hiện việc thu nộp phí tương đối tốt, việc thu nộp phí được thực hiện 3 tháng/lần; phí được sử dụng đúng theo quy định ở các cấp.

Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành Quỹ cho cán bộ Hội các cấp; đảm bảo chất lượng các dự án vay vốn; xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Duy Nghĩa