dd/mm/yyyy

Nông nghiệp tỉnh hoà bình

Hoà Bình tập trung phát triển nông nghiệp sạch, an toàn và đẩy mạnh xuất khẩu

Tỉnh Hoà Bình đã và đang tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.


Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên làm giàu

Để tạo chỗ dựa vững chắc giúp hội viên nông dân làm kinh tế hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, trợ phân bón, con giống hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho các hội viên phát triển sản xuất vươn lên làm giàu tại địa phương.