dd/mm/yyyy

Mường Nhé: Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Nhờ cách làm linh hoạt, quyết liệt, bài bản từ khâu chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu gắn với tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ, nghiệm thu khối lượng. Huyện Mường Nhé (Điện Biên) đảm bảo giải ngân vốn vốn đầu tư công.

Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ở Mường Nhé

Năm 2023, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) được giao 385,8 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công. Đến hết tháng 10, toàn huyện mới giải ngân được 189 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch). Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huyện Mường Nhé đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tập trung tiến độ và giải ngân vốn cho các dự án.

Mường Nhé: Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công   - Ảnh 1.

Dự án nâng cấp Quảng trường và vỉa hè trung tâm huyện Mường Nhé tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng, do Công ty TNHH Vĩnh Phúc thi công, đến thời điểm hiện tại đã giải ngân được 74%. Ảnh: Vinh Duy

Theo đó, để phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đạt từ 95% trở lên. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân và cam kết tiến độ giải ngân đối với số vốn được giao phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn giao năm 2023. Việc triển khải kế hoạch đầu tư công năm 2023 được UBND huyện tổ chức thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Việc bố trí đủ kế hoạch vốn cho các dự án đã tạo điều kiện cho một số dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng của tổ chức, người dân. Tạo điều kiện cho huyện tiếp tục thực hiện việc hoàn thiện đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: Là huyện miền núi, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, chính vì thế để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn, huyện tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng công tác lập, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án ngay từ năm trước.

Khi được giao vốn thì huyện tổ chức phê duyệt và đấu thầu ngay, trong đó xác định những công trình trọng điểm, "cấp bách" để ưu tiên triển khai. Định kỳ tổ chức họp để nghe, tháo gỡ những khó khăn của chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Trong đó, quan tâm thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh cơ cấu, dự toán các dự án gặp khó khăn do đơn giá xây dựng tăng so với thời điểm phê duyệt dự án, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Mường Nhé: Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công   - Ảnh 2.

Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân và cam kết tiến độ giải ngân đối với số vốn được giao phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn giao năm 2023. Ảnh: Vinh Duy

Đặc biệt, huyện yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện thủ tục thanh toán ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

Đến nay một số nguồn vốn đã được giải ngân cao như: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, giải ngân được 13.038 triệu đồng, đạt 61,61%. Hay như các dự án giải ngân cao như: dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc Đề án 79, giải ngân được 95.329 triệu đồng, đạt 59,63%. Dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào tái định cư thủy điện Sơn La giải ngân được 11.194 triệu đồng, đạt 69,8%...

Mường Nhé quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu

Huyện Mường Nhé phấn đấu đến hết tháng 12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn các dự án hoàn thành trong năm 2023 và các dự án chuyển tiếp, tối thiểu 75% kế hoạch vốn các dự án khởi công mới. Huyện Mường Nhé quyết liệt chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện thủ tục hoàn ứng các dự án được ứng trước kế hoạch vốn năm sau. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đối với các dự án khởi công mới, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, giải ngân ngay khi đủ điều kiện.

Mường Nhé: Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công   - Ảnh 3.

Năm 2023, huyện sẽ lấy kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là điều kiện tiên quyết để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao chủ đầu tư, được phân công theo dõi, đôn đốc. Ảnh: Vinh Duy

Thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn nhà thầu, đặc biệt công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng phải đảm bảo đúng lộ trình hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khách quan, minh bạch, lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thi công các dự án.

Cùng với đó, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong triển khai thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trách nhiệm người đứng đầu ở tất cả các cấp, đơn vị. Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể có liên quan, thay thế ngay các trường hợp không đủ năng lực, vi phạm đạo đức công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để dự án chậm tiến độ, phải trả lại nguồn vốn cho Trung ương; không đảm bảo chất lượng; nghiệm thu, quyết toán khống khối lượng; nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy định của pháp luật.

Năm 2023, huyện sẽ lấy kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là điều kiện tiên quyết để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao chủ đầu tư, được phân công theo dõi, đôn đốc.

Vinh Duy