dd/mm/yyyy

Mường la xây dựng nông thôn mới

Mường La: Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Mường La (Sơn La) có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.


Ngọc Chiến huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Làm tốt công tác huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, xã vùng cao Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã gặt hái được nhiều thành công. Bộ mặt nông thôn miền núi của xã có nhiều đổi thay. Nhiều tuyến đường nội bản, ngõ bản đã được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại và thông thương hàng hóa của người dân.


Mường La huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

Không chỉ tự nguyện hiến đất, người dân ở huyện nghèo Mường La (Sơn La) còn hăng hái tham gia làm đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường nội bản, ngõ bản nhỏ hẹp, lầy lội ngày nào, giờ đã được bê tông hóa, thuận tiện cho người dân đi lại, sản xuất và góp phần mang lại diện mạo mới cho các bản nơi đây.


Đòn bẩy hạ tầng giúp Mường La tiến nhanh tới đích

Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm của tỉnh để đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã Mường Bú, rút ngắn thời gian cán đích NTM.