dd/mm/yyyy

Mường la phát triển chăn nuôi

Mường La: Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Mường La (Sơn La) có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.


Nông thôn tây Bắc: Phát triển chăn nuôi đại gia súc

Là huyện miền núi, đất đai trù phú, rộng lớn nên huyện Mường La (Sơn La) có nhiều lợi thế trong việc phát triển chăn nuôi đại gia súc.