dd/mm/yyyy

Một nhiệm kỳ đổi mới, đoàn kết và đột phá ở Lương Sơn

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 13 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội. Đây là động lực vững chắc để huyện Lương Sơn bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Sau 3 ngày làm việc (ngày 3 đến 5/8/2020), với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp.

Đại hội Đảng bộ Lương Sơn: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch - Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Điểm lại những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân, huyện Lương Sơn đã giành được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành, các lĩnh vực, các vùng, các thành phần kinh tế có nhiều bước tiến vượt bậc. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được đầu tư bài bản, đồng bộ. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước được thực hiện có hiệu quả. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đại hội Đảng bộ Lương Sơn: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn gồm 35 đồng chí ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã thực hiện đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, diện mạo nông thôn thay đổi căn bản. Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, từng bước thực hiện mục tiêu là vùng kinh tế động lực của tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, huyện Lương Sơn được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của tỉnh ủy đề ra.

Đại hội Đảng bộ Lương Sơn: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch - Ảnh 3.

Cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được treo trên các tuyến đường.

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự là Đại hội đoàn kết, sáng tạo đổi mới, phát huy dân chủ, trách nhiệm, bầu 35 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện, bầu 11 đồng chí vào BTV huyện ủy. Bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, UBKT huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ông Bùi Quang Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trúng cử Bí thư huyện ủy. Các đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy trúng cử chức Phó Bí thư huyện ủy. Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện trúng cử Phó Bí thư huyện ủy và ông Nguyễn Thanh Bình tái cử chức Chủ nhiệm UBKT huyện ủy.

Đại hội Đảng bộ Lương Sơn: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch - Ảnh 4.

Các mô hình kinh tế tại huyện Lương Sơn đã có doanh thu cao, góp phần tạo công ăn việc làm và xóa nghèo tại địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn đã phấn đấu trong nhiệm kỳ tới tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng là then chốt. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đại hội đã bầu 23 đồng chí dự đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các đồng chí trúng cử thực sự là những người đủ đức, đủ tài, uy tín, khả năng quy tụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội Đảng bộ Lương Sơn: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch - Ảnh 5.

Những tuyến đường được huyện Lương Sơn xây dựng tạo điều kiện cho người dân đi lại và phát triển kinh tế.

Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu khóa XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) lần này, Đảng bộ huyện Lương Sơn tiếp tục đưa ra các mục tiêu: Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 60%, thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng cơ bản đạt tiêu chí thị xã. Phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Khai thác tiềm năng, lợi thế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Hà Hoàng