dd/mm/yyyy

Lao Chải 1

Lao Chải 1 “ ấm no” nhờ làm du lịch cộng đồng

Bản Lao Chải 1, xã Khun Há (Tam Đường, Lai Châu) nay đã khoác lên mình bộ “áo mới’, cuộc sống người dân ngày một “ấm no” nhờ phát triển du lịch cộng đồng…


Lao Chải 1 phát triển du lịch cộng đồng gắn với công nghệ số

Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1, xã Khun Há (Tam Đường, Lai Châu) nổi tiếng với nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông...