dd/mm/yyyy

Lai Châu: Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Lai Châu đã đạt nhiều kết quả nổi bật, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của nguồn vốn trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội.

Giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới

Để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chủ trương của Đảng, nhất là thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội"…

Lai Châu: Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực- Ảnh 1.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Lai Châu đã đạt nhiều kết quả nổi bật, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của nguồn vốn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng... Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trangtraiviet điện tử, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu cho biết: Công tác tín dụng chính sách xã hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quan tâm, chỉ đạo sát sao, tỉnh đã ban hành 17 văn bản, kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị và Kết luận đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội về hoạt động tín dụng chính sách…

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, nhằm thực hiện chủ trương "đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội" cùng với nguồn vốn của Trung ương, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng tốt nhu cầu vay của các đối tượng chính sách.

Lai Châu: Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực- Ảnh 2.

Nguồn tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Lai Châu đã góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh: Tuấn Hùng

Điểm nhấn nổi bật là hằng năm, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đều dành một phần vốn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn, nhờ đó lũy kế từ năm 2014 đến ngày 30/4/2024, ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố ủy thác sang Ngân hàng CSXH số tiền 177,7 tỷ, tăng gấp 11,9 lần, đến nay nguồn vốn ủy thác đạt 192,7 tỷ đồng… Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành chức năng liên quan làm tốt việc xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chất lượng hoạt động giao dịch ngày một nâng cao, các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách được triển khai nhanh chóng, những khó khăn, vướng mắc được các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã giải quyết kịp thời…

Tính đến ngày 30/4/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.827.321 triệu đồng, tăng gấp 3,5 lần với so với thời điểm ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW; Tổng số tiền đã giải ngân đạt trên 7.530 tỷ đồng cho hơn 177 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới... góp phần giúp hơn 35 nghìn lượt hộ nghèo đã thoát khỏi ngưỡng nghèo, 21.486 người lao động được vay vốn để tạo việc làm mới, 529 lao động được vay vốn để đi lao động có thời hạn tại nước ngoài, 1.753 học sinh, sinh viên được vay vốn để đi học và mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, xây mới được 67.609 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 3.193 căn nhà với tổng số tiền 356.278 triệu đồng (trong đó 2.393 hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay làm nhà với số tiền 39.830 triệu, 800 khách hàng được vay làm nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP với số tiền 316.448 triệu đồng).

Lai Châu: Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực- Ảnh 3.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chất lượng hoạt động giao dịch ngày một nâng cao, các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách được triển khai nhanh chóng, những khó khăn, vướng mắc được các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã giải quyết kịp thời… Ảnh: Tuấn Hùng

Cũng từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đã đầu tư phát triển chăn nuôi được 112.000 con trâu, bò, dê; 126.200 con lợn sinh sản và lợn thịt; đầu tư 300.000 triệu đồng chăn nuôi gia cầm; 52.600 triệu đồng chăn nuôi thuỷ sản; 300.000 triệu đồng trồng cây ăn quả và cải tạo vườn tạp; 200.000 triệu đồng mua máy móc và công cụ lao động đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

Nhìn từ thực tế, việc tổ chức thực hiện các chính sách tín dụng xã hội đã cơ bản khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, góp phần ngăn chặn "tín dụng đen" ở khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội…

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội

Gần 10 năm qua, nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tại địa phương, đặc biệt là các chỉ tiêu về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2014 - 2024, đóng góp trong tăng trưởng GRDP hàng năm bình quân trên 10%/năm, góp phần tạo sinh kế cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm, xây dựng được 39/106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần ổn định chính trị - xã hội, tạo nguồn lực cho các địa phương khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, phát triển mô hình sản xuất tập trung như chăn nuôi đại gia súc, trồng trọt, bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng...

Lai Châu: Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực- Ảnh 4.

Được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và gia đinh chính sách đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, vượt khó phát triển kinh tế, thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Ảnh: Tuấn Hùng

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã từng bước làm thay đổi nhận thức của hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, bà con đã biết sử dụng nguồn vốn vay, tính toán hiệu quả trong sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm tính ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của nhà nước, giúp hộ nghèo, hộ chính sách tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội.

Qua câu chuyện với ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu, được biết, trong thời gian tới, để chủ trương của Đảng về tín dụng chính sách xã hội ngày càng mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp nhiều hơn trong công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân, bảo đảm "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong quá trình phát triển các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu xác định, sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng, trong đó tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, bài bản, toàn diện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội; trọng tâm là Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Lai Châu: Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực- Ảnh 5.

Năm 2023, gia đình chị Lò Thị Ẹ ở bản Nậm Cày, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã mạnh dạn vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện về nuôi trâu sinh sản, đến nay đàn trâu của gia đình chị tăng đàn ổn định, hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Ảnh: Tuấn Hùng

Cùng với đó, tỉnh Lai Châu cũng xác định rõ việc tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách…

Tuấn Hùng